dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
KB Merkur

Dr. med. Marija Martinović završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Posao je započela kao doktor medicine u hitnoj službi, a potom nastavila kao specijalizant endokrinologije i dijabetologije. Osim znanja stečenog tijekom fakulteta, obrazuje se na različitim kongresima. Zainteresirana je i voli proučavati razna područja u medicini te će stoga pisati o brojnim temama, a ponajviše iz područja endokrinologije i dijabetologije.

Članci autora:

image
Probava

Koji su mogući uzroci nadutosti?

image
Kosti i zglobovi

Zašto nam zglobovi pucketaju?

image
Dišni sustav

Izvanplućne komplikacije gripe i kako se liječe

image
Treća dob

Mijelodisplastični sindrom: poremećaji koštane srži

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
dr. med.

Anja Mandarić

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
izv. prof. dr. sc.

Iva Savić

sveučilišna nastavnica (Pravo), nutricionizam
dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
mr. sc.

Nataša Šunić Vargec

logoped
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću