Koronavirus - 17. travnja 2020.
AUTOR ČLANKA - Tanja Pekez, dr. med., spec. obiteljske medicine

Patronažna služba i zdravstvena njega u kući

Tijekom pandemije COVID-19 zdravstvena njega u kući i dalje funkcionira uz, naravno, pojačane mjere opreza, jer je nepokretnim i teško bolesnim pacijentima i dalje potrebna odgovarajuća skrb

zdravstvena njega COVID-19 patronazna sluzba

Hrvatsko stanovništvo sve više stari tako da se Hrvatska približava brojci od 20% stanovništva starijeg od 65 godina. Velik udio stanovnika stariji je od 65 godina. Nažalost, i neki mlađi nisu sposobni za samostalan život zbog jedne ili više bolesti koje su dovele do smanjene pokretljivosti ili potpune nepokretnosti.

Skrb o njima je prepuštena domovima umirovljenika (državnim ili privatnim) čiji kapaciteti su vrlo ograničeni. O velikoj većini takvih pacijenata skrbe članovi obitelji. Nerijetko glavnu skrb vodi supružnik koji je i sam pogođen smanjenom pokretljivošću i radnom sposobnošću zbog starosti te pridruženih bolesti. Povremeno im uskaču članovi obitelji koji za takvu skrb imaju sve manje vremena jer su zaposleni i trebaju skrbiti za sebe i članove svojih obitelji osiguravajući im egzistenciju.

Budite kao Pero Kvrgić: starite mudro i uspješno

Pomoć koja je potrebna pacijentima

Dakle, zbog sve više osoba oboljelih od više kroničnih nezaraznih bolesti koje dovode do niza komplikacija, potrebna je skrb drugih osoba izvan obitelji. Najčešće je ta skrb potrebna u vidu održavanja osobne higijene ili pospremanja kućanstva te odlaska u nabavku lijekova i osnovnih životnih namirnica.

Koji su zadaci patronažne službe?

Jedan dio tih osoba treba kontinuiranu medicinsku skrb u kući te kontrolu i prevenciju zdravlja. Za provođenje promocije zdravlja u kući (obilazak trudnica, dojilja i male djece) te bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima služi patronažna služba. Sestre/tehničari koje rade kao patronažne sestre su uglavnom sestre/tehničari s višom ili visokom stručnom spremom posebno educirane za svoj posao.

One također obavljaju i obilazak pacijenata kojima je potrebna zdravstvena njega u kući. Ukratko, patronažne sestre ne sudjeluju u vađenju krvi kod kuće, previjanju kroničnih rana i palijativnom liječenju. U posjet se odlazi i po obavijesti obiteljskoga liječnika, na poziv obitelji, susjeda ili samog korisnika. Dio posjeta provodi se vlastitim pronalaženjem i praćenjem određene vulnerabilne populacije, a prema programu HZZO-a.

Patronažne sestre su zaposlenice domova zdravlja te aktivno sudjeluju u raznim drugim aktivnostima u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Njihov posao je u velikoj mjeri samostalan, a po potrebi se konzultiraju s liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima i ginekolozima te aktivno surađuju sa sestrama koje pružaju zdravstvenu njegu u kući.

Sestre za zdravstvenu njegu u kući

S druge strane, medicinske sestre koje provode zdravstvenu njegu u kući su zaposlenice ili vlasnice ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući. Rijetko kada imaju višu školu, a za svoj rad odgovaraju ovlaštenim liječnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. One surađuju aktivno s liječnicima obiteljske medicine i patronažnim sestrama.

Vrstu zdravstvene njege u kući određuje liječnik obiteljske medicine a prema medicinskim indikacijama te Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe. Zbog niza nesuglasica koje proizlaze iz očekivanja obitelji prema liječniku oboljelog, ovdje ćemo navesti vrste i indikacije zdravstvene njege u kući. Jer, primjerice, skrb o osobnoj higijeni se ne ubraja u djelokrug rada medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući.

zdravstvena njega COVID-19 patronazna sluzba 2

Razine njege u kući

Postoji osam razina zdravstvene njege u kući. Prva razina obuhvaća edukaciju bolesnika i/ili njegove obitelji. Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizaciju mokraćnog mjehura žena, primjenu injekcija u mišić i pod kožu, zdravstvenu njegu stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma), uz provjeru vitalnih znakova. Druga razina podrazumijeva kompletnu njegu teško pokretnog bolesnika (sa ili bez inkontinencije), uključuje stavke iz prve razine, previjanje rane 1. stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde. Treća razina obuhvaća sve postupke iz prve i druge razine uz terapiju kisikom.

Četvrta razina je njega izrazito teškog bolesnika, uglavnom palijativnog. Peta razina je primjena klizme, dok su šesta i sedma razina njege vezane uz previjanje manjih i većih kroničnih rana. Razina osam je postavljanje nazogastrične sonde. Uvođenje i određivanje stupnja, odnosno razine njege je isključiva ovlast liječnika obiteljske medicine, a on za uvođenje zdravstvene skrbi u kući odgovara Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Funkcioniranje patronažne službe i njege u kući u vrijeme pandemije

Tijekom pandemije COVID-19 zdravstvena njega u kući i dalje funkcionira uz, naravno, pojačane mjere opreza, jer je nepokretnim i teško bolesnim pacijentima i dalje potrebna odgovarajuća skrb. Prije odlaska u kuću pacijenta koji iziskuje zdravstvenu skrb potrebno je telefonski dogovoriti posjet i provjeriti epidemiološku situaciju. U slučaju da postoji mogućnost, njegu se može pružiti putem savjeta telefonom, videolinkom i slično.

Patronažna služba je smanjila svoje aktivnosti – savjeti se uglavnom daju putem telefona, a odlazi se samo kod novorođenčadi. Rad, kako patronažne službe, tako i svih dionika primarne zdravstvene zaštite, organiziran je prema uputama Kriznog stožera Republike Hrvatske. Tako se preporučuje prestanak obilazaka starijih pacijenata i onih s kroničnim bolestima, dok se potiču posjete majkama s ciljem poticanja dojenja. Prije odlaska u posjet, patronažna sestra je dužna također provjeriti epidemiološku situaciju. Konzultacija sa starijim pacijentima moguća je putem telefona.

Telefonske linije za psiholosku pomoc koronavirus

Telefonske linije za psihološku pomoć osobama u samoizolaciji ili karanteni

Telefonske linije za psihološku pomoć građanima u samoizolaciji sada su dostupne kako bi se umanjio štetan utjecaj straha kojeg...

SAZNAJTE VIŠE

Pomoć Crvenog križa i nevladinih organizacija

U slučaju da članovi vaše obitelji nemaju indikacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu njegu u kući, a trebaju neku vrstu pomoći, dobro je obratiti se Hrvatskom Crvenom križu kao i nevladinim organizacijama koje imaju žene koje su educirane za skrb o starijim i slabije pokretnim osobama.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button