Koronavirus - 16. travnja 2020.
AUTOR ČLANKA - doc. dr. sc. Miroslav Mayer, dr. med., spec. internist reumatolog, Klinički bolnički centar Zagreb, Rebro, ADIVA Plus sadržaj

Preporuke koje pacijenti s upalnim reumatskim bolestima trebaju slijediti u vrijeme pandemije

Pacijenti s upalnim reumatskim bolestima pripadaju rizičnoj skupini te je bitno da se striktno pridržavaju preporučenih mjera prevencije, kao i preporuka o liječenju tijekom pandemije

reuma artritis reumatske bolesti COVID-19 1

Pandemija novog koronavirusa, odnosno bolesti COVID-19, značajno je utjecala na rad zdravstvenih ustanova. One su se morale brzo prilagoditi novonastaloj situaciji. Istovremeno se je moralo osigurati odgovarajuću trijažu uz odvajanje pacijenata sa sumnjom na infekciju novim koronavirusom (SARS-CoV-2) ili potvrđenom zarazom. Pripremiti ustanove za mogući priljev velikog broja oboljelih od COVID te nastaviti pružanje zdravstvene skrbi onima čije je liječenje neodgodivo.

Još jedna važna stavka je bila pripremanje preporuka koje pacijenti trebaju slijediti u vrijeme pandemije.

Kako rade bolnice u vrijeme pandemije: Simptomi se ne smiju ignorirati, a bolesti se i dalje moraju liječiti!

Rizična skupina

Kada je riječ o pacijentima s upalnim reumatskim bolestima, kao i sustavnim autoimunim bolestima u regijama zahvaćenim novim koronavirusom, za sada nema dostupnih podataka u literaturi o pobolu, niti specifičnoj smrtnosti. Do sada utvrđeni čimbenici rizika za teži tok bolesti od COVID-19 prisutni su u većem broju kod oboljelih od upalnih reumatskih bolesti. Veliki broj oboljelih je starije životne dobi, češće imaju problema s prekomjernom tjelesnom težinom te bolestima srca i pluća.

Pacijenti s upalnim reumatskim bolestima imaju povišen rizik obolijevanja od infektivnih bolesti. Ovisno o samoj bolesti i terapiji te komplikacijama, mogu imati jako visok rizik respiratornih infekcija. Tijekom epidemije COVID 19 virusne infekcije treba bolesnike oboljele od sustavnih autoimunih bolesti i reumatskih upalnih bolesti ubrojiti u kategoriju rizičnih – osobito ako su starije dobi i ako imaju pridružene kardiovaskularne, plućne ili maligne bolesti te teže komplikacije osnovne bolesti.

Striktno pridržavanje socijalne distanciranosti

Zbog mogućeg povišenog rizika infekcije virusom COVID-19 te mogućeg povećanog rizika komplikacija savjetujemo striktno provođenje mjera osobne i kolektivne zaštite od bolesti koje su preporučene od strane nacionalnog stožera. Pacijenti tijekom epidemije moraju čim više smanjiti opći socijalni kontakt te striktno izbjegavati kontakt s oboljelima koji imaju respiratorne simptome ili vrućicu. Potrebno je odgoditi stacionarnu i ambulantnu rehabilitaciju.

Konzultacije „na daljinu“

Izravna elektronička i telefonska komunikacija pacijenata s obiteljskim liječnicima i reumatolozima/imunolozima te obiteljskih liječnika sa specijalistima reumatolozima/imunolozima u sekundarnim i tercijarnim reumatološkim/imunološkim ustanovama može smanjiti potrebu za pregledima i rizik putovanja i dolaska u bolnicu za stabilne pacijente. Tako je omogućena potpora liječnicima obiteljske medicine u vođenju pacijenata tokom pandemijskog razdoblja.

Rad dnevnih bolnica

U dnevne terapijske bolnice u kojima se liječe pacijenti s reumatskim, autoimunim bolestima i imunodeficijencijama ne smije se primati bolesnike s kliničkom i/ili epidemiološkom sumnjom na COVID-19 infekciju do isključenja infekcije objektivnim testiranjem. Ne smije se primati niti one koji su bili u bliskom kontaktu s oboljelima – barem 14 dana do isteka samoizolacije ili eventualne propisane karantene. Terapijske postupke i boravak u Dnevnim bolnicama treba odgoditi u slučaju samoizolacije ili karantene pacijenta. Bitno je osigurati visoke standarde asepse i antisepse u polikliničkim i stacionarnim odjelima gdje će se tijekom epidemije zbrinjavati akutni i kronični reumatološki/imunološki pacijenti. Bitno je da se navedenu rizičnu skupinu bolesnika ne dovodi u nepotrebni kontakt s osobljem niti bolesnicima koji mogu biti zaraženi COVID 19 virusom.

Pacijente koji primaju jaku imunosupresivnu terapiju, a rade u zdravstvu (ili drugim službama mobiliziranim na suzbijanju pandemije), ne bi trebalo raspoređivati na radna mjesta najvišeg stupnja rizika od zaraze. To su trijaže, hitne službe, primarni, sekundarni i tercijarni COVID-centri – osim u slučaju više sile.

reuma artritis reumatske bolesti COVID-19 2

Nastavak terapije

Načelno, svi reumatološki pacijenti trebaju nastaviti terapiju ordiniranu od nadležnog reumatologa/imunologa osim ako se ne dogovore drugačije s nadležnim specijalistom. Treba voditi računa da se pacijentima osigura redovita i dostatna opskrba lijekovima. Osobito da se propisanim količinama lijekova osigura kontinuitet liječenja i u slučajevima duže samoizolacije ili karantene. Cilj je svakako održati remisiju upalne reumatske bolesti. Terapija, osobito srednje visokim i visokim dozama glukokortikoida, biološkim te sintetskim ciljanim lijekovima može uzrokovati povećan rizik infekcija gornjeg i donjeg dišnog sustava. To treba uzeti u razmatranju koristi/rizika tijekom propisivanja i prilagodbe terapije za vrijeme epidemije COVID-19. Protuupalnu terapiju nesteroidnim antireumaticima treba nastaviti.

Pacijente sa sumnjom na upalne reumatske bolesti i sustavne autoimune bolesti treba upućivati reumatologu/imunologu po regionalnom principu. Ovisno o funkcioniranju servisa u pojedinim centrima – tako se izbjegava nepotrebno putovanje i transport pacijenata tijekom epidemije i eventualnih karantena.

U slučaju COVID 19 infekcije prekidaju se ciljani biološki i nebiološki lijekovi, citostatici, imunosupresivi, ne mora se prekidati liječenje antimalaricima, sulfasalazinom. Ne smije se naglo prekidati liječenje glukokortikoidima. Oduku o nastavku ili prekidu davanja lijekova u kroničnoj terapiji donosi nadležni infektolog ili internist koji se prema potrebi konzultira s reumatologom ili imunologom.

Dodatna upozorenja

Upozoravamo – kod oboljelih sa sistemskom slikom ili respiratpornim simptomima, prije upućivanja reumatologu/imunologu, potrebno je prethodno isključiti infekciju COVID-19 virusom. Tijekom razdoblja epidemije potrebno je izbjegavati svu obradu koja nije neophodna. Istodobno treba osigurati da se na razini primarne zdravstvene zaštite mogu obaviti redovite kontrole rutinskih nalaza kojima se prati aktivnost bolesti i nuspojava terapije. Reumatolozi i klinički imunolozi su stavljeni na raspolaganje za konzultacije u centrima u kojima se liječe oboljeli od COVID 19 jer je nužno osigurati multidisciplinarnu skrb složene reumatološke bolesnike oboljele od COVID 19.

reuma, artritis, biološki lijekovi protiv reumatoidnog artritisa

Male molekule za velike pomake u liječenju reumatoidnog artritisa

Uz biološke lijekove i male ciljane molekule reumatolozi danas oboljele od reumatoidnog artritisa liječe puno učinkovitije, a pritom je...

SAZNAJTE VIŠE

Upute za pacijente s upalnim reumatskim bolestima KBC-a Zagreb

  •  Ne prestajte s uzimanjem i ne mijenjajte dozu imunosupresivnih lijekova koje trenutačno uzimate.
  •  Posavjetujte se (telefonski ili e-poštom) sa svojim izabranim liječnikom obiteljske medicine, reumatologom/kliničkim imunologom te provjerite je li kontrolni pregled neophodan i može li se pregled odgoditi. Zovite u terminu kada vaš reumatolog/klinički imunolog ima ambulantu.
  •  U slučaju pojave povišene tjelesne temperature ili simptoma respiratornog infekta (kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, …) javite se izabranom liječniku obiteljske medicine ili epidemiologu.
  •  U slučaju potvrde infekcije koronavirusom (COVID-19) prekinite imunosupresivnu terapiju (i liječenje biološkim lijekom).
  •  Obavijestite reumatologa/kliničkog imunologa o trenutačnoj situaciji. Pacijenti koji se liječe i prate u KBC Zagreb to mogu učiniti telefonski ili e-poštom: [email protected]).
  •  Informirajte se o trenutačnom stanju u Republici Hrvatskoj na stranici koronavirus.hr

Preporuke u članku se temelje na službenim dokumentima Hrvatskog reumatološkog društva objavljenim na mrežnim stranicama društva. Upute za pacijente s upalnim reumatskim bolestima su dostupne na mrežnim stranicama. Drugi reumatološki centri u Hrvatskoj su prilagodili upute za svoje pacijente. Uputa je temeljena na preporukama Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR).

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button