Za bolji razvoj djeteta preporučuju se vježbe
Rekreacija i fitness

Vježbe razvojne gimnastike ili baby fitnessa za prvu godinu