Žensko zdravlje - 9. veljače 2023.
AUTOR ČLANKA - Poliklinika Eljuga, ADIVA Plus sadržaj

Nove dojke nakon operacije karcinoma

Rekonstrukcijska kirurgija dojke kirurška je tehnika kojom se ženama rekonstruira uklonjena dojka. Cilj zahvata je napraviti novu dojku koja će izgledom i veličinom biti najprikladnija uz drugu dojku

rekonstrukcija dojke-operacija dojki

Rak dojke najčešći je rak u žena u Hrvatskoj. Na njegov razvoj utječu mnogi čimbenici: starija životna dob, prethodno dijagnosticiran rak, dugotrajna hormonska terapija, rođenje prvog djeteta nakon 30-te godine, rana menstruacija (s 12 godina ili manje), kasna menopauza (s 55 godina ili više), zračenje, alkohol i nezdrava prehrana te obiteljska sklonost raku dojke i jajnika (BRCA mutacija).

Rak dojke se u početnom stadiju razvija kao asimptomatska bolest i obično se otkrije slučajno, prilikom rutinskog pregleda. Ranim otkrivanjem raka dojke prognoza bolesti značajno se poboljšava. Stoga se svim ženama preporučuju redoviti pregledi dojke ultrazvukom i mamografijom po posebnom protokolu kako bi se pravovremeno uočile moguće promjene u tkivu dojke.

Kirurško liječenje

Liječenje raka dojke gotovo uvijek počinje kirurškim zahvatom na dojci, a mogućnosti kirurškog liječenja su brojne. Ovaj će tekst ponajprije biti koristan ženama kojima je zbog raka dojke potrebno ukloniti cjelokupno žljezdano tkivo, poslužit će i ženama kojima je već uklonjena čitava dojka te svim onim ženama koje se zbog preventivnih razloga odluče ukloniti obje dojke (BRCA1 i BRCA2 mutacija).

Navest ćemo najčešće metode kojima kirurg može rekonstruirati dojku. Takva vrsta kirurškog zahvata obavlja se u specijaliziranim centrima i u području je rada kirurga opće, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

Rekonstrukcijska kirurgija dojke

Rekonstrukcijska kirurgija dojke kirurška je tehnika kojom se ženama rekonstruira uklonjena dojka. Cilj rekonstrukcije jest napraviti novu dojku koja će izgledom i veličinom biti najprikladnija uz drugu dojku.

Rekonstrukciju dojke moguće je učiniti:

 • silikonskim protezama,
 • protezama punjenim fiziološkom otopinom,
 • tkivnim ekspanderima te
 • uporabom vlastitog tkiva.

Potreba za provedbom adjuvantne kemoterapije, radioterapije i odmakla životna dob nisu kontraindikacija za rekonstrukcijsku kirurgiju.

Smanjenje druge dojke (redukcija dojke) može pridonijeti postizanju simetrije u žena koje se odluče za rekonstrukciju. Ako je kod primarnih rekonstrukcija potrebno ukloniti bradavicu, nova se bradavica rekonstruira u drugom aktu. Rekonstrukcija dojke ne povećava rizik ponovne pojave bolesti niti je razlogom za odgodu u dijagnostici lokalnog povrata bolesti.

Plastični kirurg savjetovat će pacijenticu o mogućim načinima rekonstrukcije, što ovisi o brojnim čimbenicima.

Zašto se odlučiti za rekonstrukciju?

Rekonstrukcija dojke je zahvalna kirurška tehnika kojom se umanjuje psihološka trauma bolesnica, koje tim zahvatom ne gube osjećaj ženstvenosti. Ženama se također vraća povjerenje u vlastito tijelo, a samim time i odnos prema partneru te drugima u zajednici.

Prednosti:

 • nema potrebe za nošenjem vanjske proteze,
 • u odjeći ili u kupaćem kostimu vaš izgled će biti sličan onome prije kirurškog zahvata,
 • čak i bez odjeće s novom ćete se dojkom osjećati sigurnije,
 • povećava se osjećaj samopoštovanja, ženstvenosti i privlačnosti.

Potencijalni neželjeni ishodi

Iako samim zahvatom rekonstruiramo dojku da bude slična drugoj, moramo biti svjesni nemogućnosti stvaranja dviju posve jednakih dojki. Također moramo biti svjesni da će i osjet dojki biti različit. Stoga, svaki kirurški zahvat nosi potencijalne neželjene ishode, pa tako i ovaj. Kod pacijentice se ne mora očitovati nijedan od navedenih, ali na njih ipak moramo upozoriti:

 • rekonstrukcijom ne postižemo apsolutnu simetriju dojki,
 • u nekih je žena potrebno nekoliko kirurških zahvata kako bi se postigao zadovoljavajući izgled nove dojke,
 • katkad je potreban kirurški zahvat i na drugoj dojci radi postizanja simetrije (smanjenje, podizanje, povećanje),
 • rekonstrukcija bradavice je zahvat kojemu se pristupa u zadnjem aktu, u lokalnoj anesteziji,
 • mogu nastati komplikacije na mjestu uzimanja režnja (nekroza režnja, upala, gubitak režnja, trbušne kile),
 • ekstenzivni ožiljci.

Kada se pristupa rekonstrukciji dojke?

Primarna rekonstrukcija obavlja se odmah nakon uklanjanja dojke. Tim načinom bolesnica ima obje dojke i prije ulaska i nakon izlaska iz operacijske dvorane. Primarna rekonstrukcija metoda je izbora u većine žena, a i za kirurga je zahvat zahvalniji zbog neoštećenog tkiva nakon provedenog zračenja ili nastalih ožiljaka.

Ako se odlučite za primarnu rekonstrukciju, bitno je to na vrijeme reći plastičnom kirurgu kako bi vam objasnio koje su sve metode dostupne. Također potičemo ostvarivanje kontakta i suradnju s udrugama koje pomažu ženama s rakom dojke, kao i s centrima u kojima se pruža psihološka potpora svim bolesnicama oboljelima od raka dojke. Tako bolesnice, razmjenjujući iskustva s drugim ženama koje su prošle isti put, dobivaju dragocjenu pomoć pri donošenju odluke o odabiru vrste kirurškog zahvata.

Probir na tumor dojki i samopregled dojki

Kako napraviti samopregled dojki

Većina stručnjaka ne potiče žene na samopregled dojki, a probir na tumor dojki je način kojim tragaju za ranim...

SAZNAJTE VIŠE

Žene koje se odluče naknadno rekonstruirati dojku mogu se javiti plastičnom kirurgu radi dogovora oko sekundarne rekonstrukcije. Ističemo ono najbitnije: nikad nije kasno!

Metode rekonstrukcije

Plastični kirurzi educirani su rekonstruirati dojku raznim metodama. Rekonstrukciju dojke moguće je učiniti uz uporabu silikonskih proteza, proteza punjenih fiziološkom otopinom, potom primjenom tkivnih ekspandera koji se postavljaju pod prsni mišić ili pak uporabom vlastita tkiva (režanj).

Režanj kojim se rekonstruira dojka sastoji se od kože, potkožnog tkiva i/ili mišića s leđa ili trbuha i njime se vraća volumen uklonjenoj dojci.

Prvi korak u svakoj primarnoj rekonstrukciji jest mastektomija s poštedom kože i/ili bradavice.

Opsežan vodič kroz rekonstrukcijsku kirurgiju dojke s opisima metoda nastavite čitati na stranici Poliklinike Eljuga.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button