Lijekovi i terapije - 12. prosinca 2022.
AUTOR ČLANKA - Redakcija

Debljina je bolest koja se mora liječiti pod stručnim nadzorom i ne na svoju ruku

Hrvatsko društvo za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora u najnovijem priopćenju upozorava: svaka osoba koja danas živi s debljinom trebala bi se javiti svom liječniku, koji će prvo postaviti dijagnozu prekomjerne tjelesne mase ili debljine, a zatim i započeti individualni proces liječenja

liječenje debljine-Hrvatsko društvo za debljinu

U medijima, na društvenim mrežama i u javnom prostoru često se poistovjećuju i netočno interpretiraju lijekovi za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i lijekovi za liječenje debljine. Kako je riječ o dvije različite dijagnoze vrlo je važno da se i liječenje provodi prema jasno propisanim smjernicama za svaku od navedenih dijagnoza.  Dobro je poznato u javnosti da postoji šećerna bolest tipa 2, a manje je poznato da je i debljina bolest koja ima svoju šifru E66 prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Indeks tjelesne mase (ITM) između 25 i 30 kg/m2 definira se kao prekomjerna tjelesna masa, a indeks tjelesne mase iznad 30 dijagnosticira se kao bolest debljine.

Endokrinolozi upozoravaju: Debljina može biti simptom bolesti

Kako se liječi debljina?

Hrvatsko društvo za debljinu ove je godine objavilo Hrvatske smjernice za liječenje debljine u odraslih osoba. Sukladno smjernicama, debljina se liječi promjenom životnih navika, što uključuje adekvatnu prehranu, primjerenu tjelesnu aktivnost, a liječnik će odlučiti kada je potrebna i farmakoterapija tj. lijekovi za liječenje debljine ili neka druga endoskopska ili kirurška metoda liječenja.

Svaka osoba koja danas živi s debljinom trebala bi se javiti svom liječniku, koji će prvo postaviti dijagnozu prekomjerne tjelesne mase ili debljine, a zatim i započeti individualni proces liječenja sukladno Hrvatskim smjernicama. U Republici Hrvatskoj registrirani su lijekovi za liječenje debljine. Svaka osoba koja živi s debljinom će u dogovoru sa svojim liječnikom napraviti individualan plan liječenja debljine i kada liječnik odredi, uz promjenu životnih navika, adekvatnu prehranu i tjelesnu aktivnost, u liječenje će se uključiti i registrirani lijekovi za liječenje debljine. Lijekovi se uključuju kada je indeks tjelesne mase veći ili jednak 30 kg/m2 ili kada je indeks tjelesne mase između 27 i 30 kg/m2 uz prisutnost najmanje jedna pridružene bolesti. Istovremeno, postoje i registrirani lijekovi za liječenje šećerne bolesti tipa 2 u Hrvatskoj, no oni se nikako ne smiju koristiti za liječenje drugih bolesti pa tako niti debljine.

Lijekovi koji se izdaju na recept ne smiju se koristiti bez stručnog nadzora

Lijekovi koji se izdaju na recept ne smiju se koristiti bez liječničkog nadzora i liječničke upute. Svi lijekovi koji se svakodnevno koriste u širokoj primjeni imaju svoje indikacije, kontraindikacije, djelovanja i nuspojave. Liječnici su školovani i doživotno se usavršavaju kako bi najbolje odmjerili korist i potencijalni rizik uzimanja bilo kojeg lijeka. Oni uvijek postupaju temeljem opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku, kliničkih smjernica za liječenje neke bolesti i prema svom iskustvu u liječenju. Liječnici prate napredovanje plana liječenja te prema potrebi prilagođavaju liječenje svakog pojedinca.

debljina pretilost

Hrvatska u borbi protiv debljine

Debljina je sve veći problemi našeg društva, no zašto se debljamo i kako sniziti brojeve na vagi, posebno kod...

SAZNAJTE VIŠE

„Zbog svega navedenoga, pozivamo sve građane Republike Hrvatske da sve lijekove koji se izdaju na recept ne uzimaju sami, već isključivo u dogovoru sa svojim liječnikom. Debljina je ozbiljna kronična bolest povezana s više od 190 drugih bolesti i mora se dijagnosticirati i liječiti. U Hrvatskoj postoje registrirani lijekovi za liječenje debljine. Njih propisuju liječnici u sklopu individualnog plana liječenja svake osobe koja živi s debljinom. Ne preporučujemo uzimanje „čarobnih formula“ i traženje „instant rješenja“, već predlažemo da svi građani potraže pomoć kod svog liječnika, educirane osobe za dijagnosticiranje i liječenje debljine. Ako znamo da 60% hrvatskog stanovništva ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, iznimno je važno da rješavanju ovog velikog zdravstvenog problema pristupamo odgovorno“, naglasili su prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., predsjednik Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a i prof.dr.sc. Sanja Klobučar, dr.med., potpredsjednica Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button