Lijekovi i terapije - 22. veljače 2019.
AUTOR ČLANKA - mr. sc. Krunoslav Reljanović, dr. med., predsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu Hrvatskoga liječničkog zbora

Akupunktura na uputnicu: Što je i kako se primjenjuje?

Educirani liječnici u Hrvatskoj već gotovo 40 godina koriste akupunkturu kao sastavni dio liječenja mnogih bolesti i zdravstvenih tegoba

akupunktura na uputnicu

Iako postoji već godinama (od 1979. godine), Hrvatsko društvo za akupunkturu Hrvatskoga liječničkog zbora u javnosti je i dalje gotovo nepoznato, a sigurno je još manje onih koji bi znali da je akupunktura do danas postala sastavni dio medicine – dosad je edukaciju prošlo više od 500 liječnika iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Akupunktura nije nikakva čarobna, a još manje svemoguća terapija. Kao i svaka druga terapija, postiže dobre rezultate samo u slučajevima gdje je na temelju dobrog dijagnostičkog postupka postavljena puna indikacija za njezinu primjenu, i to ne samo na temelju tradicionalne kineske medicine nego i po principima suvremene medicinske znanosti. Primjenjuje se sama ili povremeno u kombinaciji s drugim terapijama.

Hrvatsko društvo za akupunkturu ograđuje se od primjene akupunkture u smislu duhovne, filozofske ili energetske medicine te ima mišljenje da akupunkturu u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici s licencijom Hrvatske liječničke komore primjenjujući suvremene medicinske principe i tehnike, što podrazumijeva, među ostalim, i rad samo s iglama za jednokratnu upotrebu.

U okviru aktivnosti društva održavaju se tečajevi i trajna edukacija medicinske akupunkture po principima i prijedlozima ICMART-a (krovne međunarodne organizacije za medicinsku akupunkturu i srodne tehnike) od oko 250 sati teorijske nastave i kliničke prakse za samostalni rad.

Nakon što smo odredili da akupunktura nije nikakva mistična, spiritualna metoda liječenja, pokušat ćemo ukratko reći što ona jest.

Rješenje postoji! Zaustavite kronične bolove i počnite živjeti bolje

Akupunktura i postavljanje dijagnoze

Medicinska akupunktura primjenjuje se zajedno sa „zapadnom“ medicinom gotovo u svim najrazvijenijim zemljama svijeta, a poštuje neuroanatomske i fiziološke postavke suvremene medicinske znanosti. Primjenjuju je samo liječnici za različita medicinska stanja, od ranih premorbidnih manifestacija bolesti do kroničnih lezija organa i koštano-mišićnog sustava.

Postoje razni modeli kojima se objašnjava akupunkturna analgezija (ublažavanje bolova), a svi su od posebne važnosti za akupunkturnu aplikaciju, posebno u bolnim stanjima.

Početni dio dijagnostičkog postupka ne razlikuje se bitno od konvencionalnog medicinskog pristupa. Uzimanjem detaljne anamneze pokušavamo odrediti razinu poremećaja koju određuju unutrašnji organi i akupunkturni meridijani koji presijecaju bolesno ili bolno područje.

Daljnjim dijagnostičkim postupcima moramo odrediti je li problem vanjske ili unutrašnje prirode, nalazi li se u ekscesu ili deficitu (hiperfunkcija ili hipofunkcija), je li mu priroda hladna ili vruća, te na kraju, je li problem funkcionalne prirode (yang) ili je nastala lezija tkiva i organa (yin).

U inspekciji nam je najvažniji pregled jezika: tijelo jezika i naslage na jeziku te boja kože i sluznica. Palpacija (ispitivanje dodirom) posebno nam je važna u određivanju kategorije pulsa te traženja refleksnih točaka na prednjoj i stražnjoj strani tijela (Mu i Shu točke), koje, ako su osjetljive, govore o stanju unutrašnjih organa. Isto tako, palpiraju se i akupunkturni kanali – meridijani na kojima se mogu nalaziti supkutani čvorići ili različite eflorescence te posebno bolno osjetljive Ah-Shi točke koje nam govore o patologiji.

Mapa tijela na uškama

Posebno treba istaknuti pregled uške koja neurološki korespondira s tijelom, što je potvrđeno istraživanjima u Francuskoj, korištenjem funkcionalne magnetske rezonance. Točke na uški uglavnom se pronalaze malim elektroaparatima, a mogu se stimulirati električnom strujom, iglama ili laserom. Prema osobnom iskustvu, odlični su rezultati aurikulo-akupunkturom naročito kod pareze facijalis i bolesti ovisnosti.

Nakon što se utvrdi problem, prvi korak u terapiji je odabir koji ćemo akupunkturni kanal aktivirati, bilo da je riječ o lokalnoj ili sustavnoj bolesti. Zatim određujemo koliko će trebati tretmana te kada se tretman treba ponoviti nakon poboljšanja. Igle se postavljaju na dubinu od 0,5 do 8 cm, ovisno o lokaciji, a stoje od 5 do 20 minuta.

Mogu se stimulirati električnom strujom ili moksom, odnosno mješavinom trava koje se pričvrste na dršku igle te se zapale i gore od 5 do 15 minuta – posebno je dobro djelovanje kod različitih reumatskih tegoba.

Komplementarna vs. alternativna medicina

Komplementarna vs. alternativna medicina

Alternativna ili tradicionalna ili holistička medicina nazivi su za postupke namijenjene liječenju i očuvanju zdravlja koji većinom nisu priznati...

SAZNAJTE VIŠE

Indikacije za akupunkturu su, u prvom redu, bolesti koštano-mišićnog sustava i to prvenstveno akutna stanja: povrede mekog tkiva, mišićni spazmi, iščašenja. Kod kroničnih bolesti koštano-mišićnog sustava, akupunktura se primjenjuje uz ostale terapije: fizikalnu terapiju, blokade i drugo.

Uz bolesti koštano-mišićnog sustava i različitih funkcionalnih problema, medicinska akupunktura danas se s uspjehom koristi kod raznih respiratornih, gastrointestinalnih, ginekoloških, genitalno-urinarnih i neuroloških bolesti.

Dokazano djelovanje ima kod nuspojava kemoterapije, postoperativnih bolova, osteoartritisa, mučnina i povraćanja u trudnoći, a posljednjih 20-ak godina brojni su znanstveni dokazi koji potvrđuju dobrobiti terapije akupunkturom i u drugim poremećajima i bolestima te se ona uključuje u službene smjernice za tretmane bolesti. Posebno mjesto akupunktura ima u prevenciji, odnosno prepoznavanju poremećaja koji bi mogli uzrokovati nastanak bolesti.

Potrebno je poznavati djelotvornost akupunkture, znati gdje ona jest, a gdje nije terapija izbora, pri čemu se treba poslužiti i „zapadnom“ dijagnostikom.

Akupunktura kao pomoćna terapija

Može se koristiti kod:

  • ozljeda kralježničke moždine
  • cerebrovaskularne bolesti 
  • astme
  • reumatoidnog artritisa 
  • ulceroznog kolitisa
  • kolagenoze
  • neurodegenerativnih bolesti.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button