ADIVA Plus sadržaj - 7. travnja 2024.
AUTOR ČLANKA - Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm., ADIVA Plus sadržaj

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja: „Moje zdravlje, moje pravo“

U svijetu je ljudsko zdravlje ugroženo zbog niza različitih čimbenika, od klimatskih promjena do ratnih sukoba. Tim više je važno zalagati se da svaki stanovnik ima temeljno pravo na zdravlje.

Svjetski dan zdravlja

Svake godine 7. travnja obilježava se Svjetski dan zdravlja. Namjera obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je podizanje svijesti o određenoj temi koja je vezana za zdravlje kako bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koja su briga Svjetske zdravstvene organizacije. Na taj dan 1948. god. održana je prva skupština Svjetske zdravstvene organizacije, osnovane kao zasebne agencije unutar organizacije Ujedinjenih naroda.

Prvo članstvo je potpisalo 26 zemalja svijeta, među kojima i tadašnja Jugoslavija, a prvi predsjednik SZO je bio upravo veliki hrvatski liječnik i znanstvenik Dr. Andrija Štampar. Ovaj izniman čovjek danas je zaslužan za pojam „narodnog zdravlja“ odnosno socijalne medicine, smatrajući da je zdravstveno prosvjećivanje stanovništva osnovni način sprječavanja nastanka mnogih bolesti. Njegova definicija zdravlja: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja“, kasnije dopunjena: „a ne samo odsustvo bolesti“ i danas je službena definicija zdravlja SZO.

Što je zdravstveni sustav: Mali vodič kroz složen sustav zdravstvene zaštite

Misao vodilja Svjetskog dana zdravlja 2024.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je najmanje 140 zemalja svijeta u svoje Ustave uvelo zdravlje kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

U svijetu ljudsko je zdravlje ugroženo zbog različitih čimbenika: gladi, siromaštva, sukoba, nedostupnosti zdravstvene skrbi, klimatskih promjena, neinformiranosti, dezinformiranosti i niza drugih utjecaja na temeljne odrednice zdravlja.

Stoga je ovogodišnje obilježavanje posvećeno promicanju prava da cjelokupno svjetsko stanovništvo ima pravo na:

 • zdravstvenu skrb,
 • zdravstveno obrazovanje,
 • pitku vodu,
 • čist zrak,
 • pravilnu prehranu,
 • odgovarajuće uvjete za život i rad u svom okruženju i
 • slobodu od diskriminacije.

Što podrazumijeva pravo na zdravlje?

Pravo na zdravlje predstavlja dostupnost, pristupačnost, prihvatljivost i kvalitetnost zdravstvene zaštite.

Dostupnost znači dovoljan broj zdravstvenih ustanova i pružanje usluga svim stanovnicima, ekonomsku dostupnost, dostupnost zdravstvenih informacija (posebno marginaliziranim osobama) i nediskriminaciju.

Pristupačnost podrazumijeva fizičku dostupnost zdravstvenim ustanovama i medicinskim stručnjacima.

Prihvatljivost podrazumijeva poštivanje medicinske etike i primjerenost kulturološkim tradicijama kako bi se zadovoljile specifične potrebe različitih populacija.

Kvaliteta zdravstvene usluge usmjerena je na:

 • sigurnost (izbjegavanje štetnog događaja pri liječenju),
 • učinkovitost (pružanje usluga utemeljenih na dokazima),
 • usmjerenost (pružanje usluga i skrbi koje odgovaraju individualnim potrebama),
 • pravovremenost (smanjeno vrijeme čekanja na usluge kako bi se izbjegli štetni događaji zbog kašnjenja usluge),
 • integriranost (pružanje cijelog spektra zdravstvenih usluga tijekom života),
 • pravednost (pružanje skrbi bez razlikovanja zbog dobi, spola, etničke pripadnosti, invaliditeta, geografskog položaja i socioekonomskog statusa) te
 • djelotvornost (maksimiziranje koristi od raspoloživih resursa i izbjegavanje rasipanja).

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u Hrvatskoj

Svjetski dan zdravlja obilježava se i u našoj zemlji, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo posebno obilježava Tjedan zdravlja u vrtiću.

zdravstvena pismenost i zdravlje

Poboljšanjem zdravstvene pismenosti do bolje brige o zdravlju

Osobe s niskom razinom zdravstvene pismenosti češće nepravilno primjenjuju lijekove i odlaze liječniku, rjeđe koriste preventivne programe.

SAZNAJTE VIŠE

To je projekt pokrenut u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo, čiji je cilj zajedno s djecom, stručnom zajednicom i obiteljima osvijestiti važnost brige o zdravlju, naučiti nove načine kako djeci približili zdrave navike i poticati razvoj zdravstvene pismenosti naših najmlađih.

Kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim mrežnim stranicama, projekt se provodi u razdoblju od 8. do 12. travnja. Aktivnosti su pripremljene u suradnji s Finskom organizacijom srca koji inače provodi program Smart Family. To je finski model dobre prakse u području promicanja zdravih stilova života i prevencije prekomjerne tjelesne mase u djece i obitelji. Ovaj model sačinjen je od mnoštva sadržaja koji će se u Tjednu zdravlja u vrtiću 2024. provoditi i u našim vrtićima.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button