ADIVA Plus sadržaj - 17. lipnja 2022.
AUTOR ČLANKA - Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm., ADIVA Plus sadržaj

Poboljšanjem zdravstvene pismenosti do bolje brige o zdravlju

Osobe s niskom razinom zdravstvene pismenosti češće nepravilno primjenjuju lijekove, češće odlaze kod liječnika, rjeđe koriste preventivne zdravstvene programe, češće i dulje borave u bolnici i, općenito, troše više zdravstvenih resursa

zdravstvena pismenost i zdravlje

Razlikujemo različite pismenosti, na primjer, financijsku pismenost, kulturnu pismenost, informatičku pismenost, medijsku pismenost, pa tako i zdravstvenu pismenost. Zdravstvena pismenost nije nužno povezana s formalnim obrazovanjem pojedinog pacijenta, no značajan je pokazatelj zdravstvenog stanja pacijenta, a u konačnici i društva. Značajnija je i od spola i dobi pacijenta, obrazovanja, financijske mogućnosti i zaposlenosti.

Što je zdravstveni sustav: Mali vodič kroz složen sustav zdravstvene zaštite

Što je zdravstvena pismenost?

Svjetska zdravstvena organizacija definirala je pojam zdravstvene pismenosti kao osobne, kognitivne i socijalne vještine kojima osoba (pacijent) pristupa zdravstvenim informacijama, razumije ih i primjenjuje u brizi za zdravlje, a ponajprije u postupcima svog liječenja.

Što je osoba zdravstveno pismenija, to će lakše dobiti, obraditi i razumjeti zdravstvene informacije. Temeljem tih informacija pacijent sudjeluje u postupcima svojega liječenja i odlučuje koji postupak će prihvatiti, a koji neće ili će ga prihvatiti u smanjenom opsegu. Bolja zdravstvena pismenost, osim donošenja odluke o prevenciji i liječenju, pacijentu omogućuje razumijevanje provjerene informacije od namjernih ili slučajnih dezinformacija.

Vrste zdravstvene pismenosti

Razlikujemo funkcionalnu, interaktivnu i kritičku zdravstvenu pismenost.

Funkcionalna predstavlja znanja koja pacijentu omogućuju da se snalazi u zdravstvenom sustavu. Pojednostavljeno, to znači da može pročitati medicinske dokumente ili pronaći potrebnu zdravstvenu uslugu.

Interaktivna zdravstvena pismenost omogućuje aktivno sudjelovanje pacijenta u postupcima svojeg liječenja. To uključuje poznavanje prava i obveza koje imamo kao pacijenti, a posebno uključuje razumijevanje prava na informirani pristanak na određeni postupak ili uzimanje lijeka.

Kritička je najviša razina zdravstvene pismenosti koja pacijentu omogućuje razumijevanje postupaka liječenja u kontekstu društva, politike te ekonomskih mogućnosti zdravstvenog sustava.

Raširenost niske zdravstvene pismenosti

Osobe s niskom razinom zdravstvene pismenosti češće nepravilno primjenjuju lijekove, češće odlaze kod liječnika, rjeđe koriste preventivne zdravstvene programe, češće i dulje borave u bolnici i, općenito, troše više zdravstvenih resursa. Jedan od prvih dokumenata kojeg je priredila Svjetska zdravstvena organizacija je Rječnik zdravstvene promocije, izdan 1998. godine. Briga o povećanju zdravstvene pismenosti jedan je od preduvjeta za ostvarenje programa održivog razvoja Svjetske zdravstvene organizacije do 2030. godine.

Važno istraživanje zdravstvene pismenosti Europljana provedeno u osam država: Austriji, Bugarskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Nizozemskoj i Poljskoj objavljeno je u studiji 2015. godine. U istraživanju je 12% ispitanika pokazalo nisku razinu, a čak 47% ispitanika nedostatnu zdravstvenu pismenost. Istovremeno, niža ili niska razina zdravstvene pismenosti povezana je s nižim socioekonomskim statusom, nižim stupnjem obrazovanja te starijom dobi ispitanika.

2016. godine objavljena je meta-analiza o utjecaju zdravstvene pismenosti na adherenciju u zdravstvenim postupcima liječenja kroničnih i akutnih bolesti. Ustanovljeno je da je veća zdravstvena pismenost povezana s većim stupnjem adherencije (razina pacijentova pridržavanja dogovora s liječnikom o propisanoj terapiji), ali i da je ta povezanost veća u postupcima koji ne uključuju liječenje lijekovima. Također, postupci poboljšanja zdravstvene pismenosti (edukacija!) utjecali su i na veću adherenciju. Očekivano, edukacija zdravstvene pismenosti pokazala je značajnije bolju adherenciju kod osoba s nižim prihodima (nižim socioekonomskim statusom).

rok trajanja lijekova

Istek roka valjanosti: znamo li koliko dugo smijemo koristiti lijekove?

Lijekovi kojima je istekao rok bacaju se što izaziva troškove te ugrožava okoliš. Malo je istraživanja što s lijekovima...

SAZNAJTE VIŠE

Iako bismo se svi kao pacijenti trebali potruditi oko svoje zdravstvene pismenosti, podučavanje je ipak u rukama zdravstvenih stručnjaka. Zdravstveni stručnjaci su ti koji nas trebaju podučavati i usmjeravati nas na relevantne, provjerene i dostupne informacije. U komunikaciji zdravstvenog stručnjaka i pacijenta, laika, treba izbjegavati previše stručne termine i pokušati objasniti hrvatskim riječima na jednostavan i razumljiv način.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button