Riječ farmaceuta - 13. ožujka 2018.
AUTOR ČLANKA - Aleksandra Grundler Bencarić

Da bi liječenje bilo uspješno, vrlo je važno razumjeti uputu o lijeku

HALMED redovito dopunjuje pravila pisanja uputa o lijekovima koje su bitne za njihovu sigurnu i učinkovitu primjenu

Lijekovi su tvari koje imaju fiziološki učinak i unose se u organizam, često bez prisutnosti zdravstvenog radnika, odnosno pacijent sam uzima lijekove koji mu mogu biti propisani na recept ili su bezreceptni. Za sigurnu i učinkovitu primjenu lijekova važna je pravilna uputa o uzimanju lijeka koja mora biti jasna i razumljiva, a to, među ostalim, ovisi i o pojmu koji nazivamo zdravstvena pismenost.

Zdravstvena pismenost predstavlja mogućnost osobe da pristupi zdravstvenim informacijama, prihvati ih i razumije kako bi mogla donijeti odluku o svom zdravlju, odnosno liječenju te slijediti upute za svoje liječenje. Ta pismenost ovisi o osobnim, kognitivnim i socijalnim vještinama osobe.

Partnerstvo s pacijentom

Zdravstvena pismenost desetljećima je predmet istraživanja te mnogi smatraju da je jedan od razloga neučinkovitosti zdravstvenog sustava, odnosno nemogućnosti pacijenta za donošenje informiranih i samostalnih odluka. Naravno da takva situacija nije isključivo vezana samo za medicinu, jednako je kad stručnjak iz bilo kojeg područja razgovara s laikom, no u medicini je za sam postupak liječenja neophodno da pacijent bude partner zdravstvenom radniku, što je moguće samo ako se razumiju.

>> Čitajte još: Svjetska zdravstvena organizacija određuje Listu osnovnih lijekova koji su minimum zahtjeva za osnovnu medicinsku skrb. Kliknite i doznajte više o osnovnim lijekovima <<

Hrvatski Zakon o zaštiti prava pacijenata pruža okvir za izražavanje pacijentovih prava, ali istodobno nameće i poznavanje osnovnih obveza, odnosno dužnosti, kako prema vlastitom zdravlju tako i prema zdravstvenom sustavu. Preduvjet za zdravstvenu pismenost jest jezik kojim se osobe služe, a on za pacijente treba biti hrvatski sa što jednostavnijim objašnjenjima stručnih medicinskih pojmova.

Sažetak opisa svojstava i Uputa o lijeku

Dva su osnovna dokumenta koji prate svaki lijek: Sažetak opisa svojstava i Uputa o lijeku.

Sažetak opisa svojstava lijeka namijenjen je zdravstvenim stručnjacima: liječnicima, farmaceutima, medicinskim sestrama i drugima kako bi se lijek koristio u skladu s načelima učinkovitosti i neškodljivosti.

Uputa o lijeku je dokument koji predstavlja osnovnu informaciju o lijeku koja je namijenjena bolesniku, a jezično je prilagođena Sažetku opisa svojstava lijeka. Pravila o tome kako se pišu, kojim jezikom i koje dijelove trebaju sadržavati donosi HALMED (Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode), a u skladu s odredbama Zakona o lijekovima i Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koji su pak usklađeni s Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te su na snazi od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Razumljivost mora biti dokazana

Tekst upute o lijeku namijenjen je pacijentima i pisan je laički, odnosno na svima razumljiv način (engl. patient friendly). Tako se izbjegava moguće nerazumijevanje važnih podataka koji su u tekstu Sažetka opisa svojstava lijeka pisani stručnom terminologijom. Primjerice, za indikacije je naslov „Što je lijek i za što se koristi“, za kontraindikacije i mjere opreza je naslov „Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek“.

Kako bi se osiguralo da svi razumljivo pišu Uputu o lijeku namijenjenu pacijentima, postoji i Ispitivanje razumljivosti i jednostavnosti upute o lijeku, što je također određeno Zakonom o lijekovima te se razumijevanje sadržaja teksta ispituje na ciljanim skupinama pacijenata i tek kad je dokazana razumljivost, Uputa o lijeku može se objaviti, odnosno koristiti.

Tekst upute o lijeku namijenjen je pacijentima i pisan je laički, odnosno na svima razumljiv način (engl. patient friendly). Tako se izbjegava moguće nerazumijevanje važnih podataka koji su u tekstu Sažetka opisa svojstava lijeka pisani stručnom terminologijom

Preporučeni prijevodi i nadopunjavanje

Velik broj originalnih lijekova proizvodi se širom svijeta i njihova je osnovna dokumentacija na engleskom jeziku pa se u prijevodu na hrvatski jezik trebaju koristiti stručni termini koji su ujedno najtočniji i najjasniji prijevod s originalnog teksta, a stručnjacima ili pacijentima koji ga čitaju daje stručnu i nedvosmislenu informaciju. HALMED je objavio dokument koji se zove Preporučeni prijevodi stručnih pojmova u klinici i neklinici, farmakovigilanciji i kakvoći u kojem stoje hrvatski prijevodi za engleske pojmove i različiti su za pisanje Sažetka opisa svojstava lijeka i Uputa o lijeku za pacijente. Primjerice, engleski pojam za antifungal u Sažetku svojstava lijeka prevodi se kao „antimikotik“, a u Uputi o lijeku kao „lijekovi protiv gljivica“ ili „lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija“.

Neprestano se prati sigurnost svakog lijeka pa se tako i redovito dopunjavaju podaci o lijeku koji uključuju i upute za zdravstvene stručnjake i za pacijente. HALMED je stoga objavio nove verzije Upute za nositelje odobrenja o ispitivanju razumljivosti i jednostavnosti upute o lijeku. Tako se osigurava da se pacijentu omogući dostupnost nužnim informacijama o lijeku, no kako bi se u potpunosti osiguralo razumijevanje, pacijentima se obavezno napominje: „Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.“

>> Pretražite više tema iz rubrike Riječ farmaceuta <<

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button