Zanimljivosti i savjeti - 26. lipnja 2024.
AUTOR ČLANKA - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Preventivne mjere protiv ovisnosti: Temelj zdravog odrastanja

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa ili Svjetski dan droga obilježava se svake godine 26. lipnja. Prevencija ovisnosti ima višestruku važnost za zdrav i siguran razvoj djece i mladih te je potreban pristup s više različitih razina u sustavu.

prevencija ovisnosti o drogama

Riječ prevencija dolazi od latinskog praeventio, praevenire. Po svojoj definiciji, prevencija označava čin, postupak ili ukupnost radnji koje se poduzimaju da se što spriječi, radnja koja će proizvesti kao posljedicu zaštitu od čega. Prevenirati znači preduhitriti te određenom radnjom (u)činiti da se što izbjegne [prevenirati bolest] (Hrvatski jezični portal, 2024).

Tako prevencija uporabe sredstava ovisnosti ima za cilj spriječiti ili odgoditi početak njihove uporabe i može pomoći osobama koje su već započele s uporabom, izbjeći razvoj poremećaja uporabe sredstava ovisnosti i s njome povezanih zdravstvenih i društvenih problema.

Što učiniti ako posumnjate da je vaše dijete ovisnik?

Socijalizacija temeljena na dokazima

Prevencija uporabe sredstava ovisnosti ima i širu svrhu, a to je zdrav i siguran razvoj djece i mladih koji omogućuje ostvarenje njihovih talenata i potencijala. To se postiže podupiranjem razvoja pozitivnih odnosa s obitelji, školom, vršnjacima, radnim okruženjem i zajednicom. (EUPC, 2020).

Prevencija je socijalizacija utemeljena na dokazima, odnosno proces prenošenja kulturološki prihvatljivih stavova, normi, uvjerenja i ponašanja kako bi se mladima omogućilo da uz adekvatnu kontrolu nagona odgovaraju na znakove na odgovarajući način. Cilj nije samo spriječiti korištenje droga, već i odgoditi početak korištenja, smanjiti intenzitet korištenja ili spriječiti eskalaciju korištenja u problematičnu upotrebu. (EMCDDA)

Prevencija u odgojno obrazovnom sustavu

Školska ustanova obvezna je donijeti i provoditi školske preventivne programe koji su sastavni dio godišnjeg plana i programa ili školskog/domskog kurikuluma (Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, NN 132/13).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava sigurnost i zaštitu zdravlja u školskim ustanovama propisujući obvezu školskim ustanovama da: stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja, brinu o sigurnosti učenika, osiguravaju uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju, brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju nadležnog liječnika škole – specijalistu školske medicine, prate socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimaju mjere za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, vode evidenciju o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, te pružaju savjetodavni rad učenicima.

Za osiguranje dosljednog provođenja programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, imenuje županijske koordinatore za prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, a Agencija za odgoj i obrazovanje voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Prevencija u zajednici – uloga nevladinih organizacija (udruga)

Važnu ulogu u prevenciji ovisnosti igraju nevladine organizacije (udruge) koje provode programe prevencije ovisnosti u školskom okruženju i zajednici.

Prevencija u okviru zdravstvenog sustava

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita na primarnoj razini među inim obuhvaća i zaštitu mentalnoga zdravlja, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti.

Na nacionalnoj razini Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao zdravstvena ustanova obavlja i djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, te planira, predlaže, koordinira i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, izvanbolničkog liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti. Na lokalnoj razini (na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba), zavodi za javno zdravstvo provode zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici.

HZJZ koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

U okviru svih (nastavnih) zavoda za javno zdravstvo djeluju službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti (popis), a koje u okviru svog djelovanja provode i programe prevencije ovisnosti.

Preventivne aktivnosti koje provodi policija

U Republici Hrvatskoj policija je uključena u provedbu raznih preventivnih aktivnosti. Služba prevencije Ravnateljstva policije daje mišljenje na prevencijske programe i nadzire njihovu provedbu, te u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima, ustanovama, prevencijskim vijećima i udrugama građana. Također, osmišljava i provodi preventivne mjere nacionalnih strategija iz područja sigurnosti, osmišljava, koordinira i provodi preventivne programe, mjere i aktivnosti nacionalne razine, te ostvaruje međunarodnu suradnju u prevenciji kažnjivih radnji.

Prevencija u okviru socijalne skrbi

Sukladno Nacionalnoj strategiji djelovanja na području ovisnosti do 2030., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike imenuje županijske koordinatore programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. (popis)

Županijski koordinator za sustav socijalne skrbi od Centara za socijalnu skrb prikuplja, objedinjuje i izrađuje program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi na razini županije te ga dostavlja županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na mišljenje i na suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Važnu ulogu u programima prevencije imaju i obiteljski centri koji u okviru dvog djelokruga provode aktivnosti i programe poticanja odgovornog roditeljstva, pružanja podrške, poticanja razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina djece i mladih, nenasilnog rješavanja sukoba, te prevencije poremećaja u ponašanju i ovisnosti djece i mladih.

Novi portal o ovisnostima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nedavno je pokrenuo novi portal posvećen ovisnostima. Ondje možete pronaći informacije vezane uz problematiku ovisnosti o alkoholu, drogi, duhanu, kockanju te prekomjernom igranju video igara i provođenju vremena na internetu.

Međunarodni dan protiv zlouporabe droga

Kako pravovremeno prepoznati ovisnost kod djeteta i što učiniti?

Povodom Međunarodnog dana protiv zlouporabe droge i nezakonitog prometa drogama treba progovoriti o temi pred kojom nerijetko kao roditelji...

SAZNAJTE VIŠE

Podsjećamo, pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo započela je s radom Info linija za ovisnosti koja je namijenjena pružanju informacija građanima kome se obratiti za savjet ili pomoć ukoliko oni ili netko njima blizak ima problem s bilo kojom vrstom ovisnosti.

Putem info linije pružaju se kratke, relevantne i provjerene informacije.

Info linija je dostupna radnim danom od 9 do 16 sati.

Građani mogu potrebne informacije dobiti:

  • pozivanjem besplatnog broja 0800 2000 70 te
  • upućivanjem poziva, SMS, WhatsApp ili Viber poruka* na broj 091 4683 070
  • e-mailom na [email protected].

(*Pozivi na broj mobilnog telefona, slanje SMS poruka i korištenje interneta za slanje WhatsApp i Viber poruka naplaćuju se sukladno cjeniku ugovorenog mobilnog operatera).

Putem info linije građanima se pružaju informacije o kontaktima ustanova i organizacija kojima se mogu obratiti za pomoć te o uslugama koje iste provode.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button