Srce i krvne žile - 4. listopada 2021.
AUTOR ČLANKA - Prim. dr. sc. Zlatko Sabol, dr. med., spec. pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Sabol, ADIVA Plus sadržaj

Šum na srcu mališana: zašto nastaje i kakav može biti

Šum na srcu je čest nalaz kod zdrave djece: više od 50% novorođenčadi imaju ga u prvim danima života, a kasnije se najčešće izgubi. No, šum nije uvijek bezazlen

sum na srcu kod djece

Kako bi razumjeli nastanak šuma na srcu, potrebno je barem osnovno poznavanje anatomije srca i njegove funkcije u našem tijelu. Srce je pumpa s glavnom ulogom održavanja dobre cirkulacije te na takav način, dobrog zdravlja i života.

Anatomska građa srca

Anatomski, srce ima četiri šupljine: dvije gornje ili pretklijetke (atriji), dvije donje ili klijetke (ventrikuli). Možemo također govoriti o lijevoj i desnoj strani srca – desna strana prima i potiskuje vensku krv preko plućne arterije u pluća, a lijeva strana prima i potiskuje arterijsku krv bogatu kisikom i hranjivim sastojcima preko aorte u sve dijelove tijela.

Borba za svaki otkucaj srca: mališani s prirođenim srčanim greškama

Srce ima četiri zaliska: dva su između pretklijetki i klijetki (desni s tri listića ili kuspisa – trikuspidni – trikuspidalni zalistak te lijevi s dva listića ili bikuspidni – mitralni zalistak), kao i dva zaliska na velikim krvnim žilama – plućnoj arteriji i aorti, a zovu se polumjesečasti ili semilunarni zalisci.

Krvne žile koje ulaze u srce nazivamo vene, a krvne žile koje izlaze iz srca nazivamo arterije.

Kako se odvija cirkulacija?

Cirkulacija se odvija tako da iz gornjeg i donjeg dijela tijela venska krv siromašna kisikom putem gornje i donje šuplje vene ulazi u desnu pretklijetku, preko trikuspidnog zaliska u desnu klijetku, te u plućnu arteriju koja se grana na lijevu i desnu granu – za lijevo i desno plućno krilo.

U plućima se krv obogaćuje kisikom te se preko četiri plućne arterije vraća u srce, preko lijeve pretklijetke i mitralnog zaliska ulazi u lijevu klijetku te u aortu.

Srčani tonovi i srčani šumovi

Pri stiskanju (sistoli) ili opuštanju (dijastoli) srčanog mišića te prolaskom krvi kroz zaliske i turbulencijom krvi unutar srca, stvaraju se zvučni fenomeni koje na prsnom košu možemo slušati stetoskopom.

Otvaranje i zatvaranje zalistaka proizvodi zvuk kojeg čujemo na svakom srcu i nazivamo ih srčani tonovi. Dodatni fenomeni koje možemo čuti stetoskopom su – šumovi.

Patološki i fiziološki šumovi

Svaki šum na srcu kod djece ne znači uvijek i bolest srca, pa se šumovi dijele na:

  • organske (patološke) – koji u podlozi imaju neku od srčanih bolesti, najčešće urođenu srčanu manu, i
  • neorganske šumove (fiziološke) – bezazlene šumove zdravog srca o kojima će ovdje biti riječi.

Da bismo slušajući stetoskopom (auskultacijom) sa sigurnošću mogli razlikovati fiziološki od patološkog šuma srca, potrebno je dobro poznavati klinička i akustička svojstva šuma.

Šum na srcu je čest nalaz kod zdrave djece: više od 50% novorođenčadi imaju ga u prvim danima života, a kasnije se najčešće izgubi.

Glasnoća šuma

Prema glasnoći šuma, još su 1933. g. Fremman i Levin u svom radu objavili skalu od 1 do 6 stupnjeva kojom se i danas služimo u praksi. Ona predstavlja jedno od vrlo dragocjenih pomagala ne samo pri razlikovanju organskih i neorganskih šumova, nego su nam ti podaci izuzetno važni i za procjenu težine stanja kada je riječ o organskim šumovima.

Skala šumova prema stupnjevima glasnoće:

  • prvi stupanj: šum je tih i čuje se odmah nakon slušanja uz kratki prestanak disanja
  • drugi stupanj: šum je također tih i čuje se odmah, ali bez prekidanja disanja
  • treći stupanj: šum je nešto glasniji i nije ga moguće osjetiti kao strujanje (thrill) ako nježno naslonimo dlan na mjesto gdje se šum sluša
  • četvrti stupanj: glasan šum pri kojem je lako osjetiti strujanje
  • peti stupanj: vrlo glasan šum koji se čuje čim se stetoskop i rubno prisloni na prsni koš
  • šesti stupanj: vrlo glasan šum koji se čuje kada je stetoskop udaljen i 1 cm od stijenke prsnog koša.

Nedužni šumovi na srcu

Nedužni šumovi su tiši, uglavnom ne glasniji od 1. do 2. stupnja skale, a rijetko su 3. stupnja. Kraće traju te mijenjaju glasnoću s promjenom položaja tijela. Iz tih razloga vrlo je važno dijete slušati pri različitim položajima tijela: stojećem, sjedećem, pri ležanju na leđima ili boku, jer šum može postati glasniji ili tiši s promjenom položaja tijela, a nekada i potpuno nestati.

Nedužni šumovi srca mogu se dijeliti na akcidentalne i funkcionalne. Dakle, riječ je o zdravom srcu bez anomalije ili neke druge bolesti, ali funkcionalni šum može nastati u nekim situacijama kada je srce više opterećeno kao, na primjer, pri visokoj temperaturi ili pri pojačanom radu štitnjače (hipertireozi).

Šumovi se slušaju na određenim mjestima, te prema lokalizaciji gdje su najglasniji tzv. punctum maximum govori se o nekoliko entiteta, a evo dva primjera:

  • Stilov šum – vibratorni, muzikalan, nalik na vibriranje glazbene viljuške je najčešći. Najbolje se čuje uz donji lijevi rub prsne kosti, glasniji je u ležećem položaju i vrlo često ga evidentiramo kod djece predškolske i školske dobi.
  • Najglasniji šum se često čuje nad plućnom arterijom pri deformacijama prsnog koša ili kralježnice, među kojima je najčešći tzv. sindrom ravnih leđa, također je glasniji u ležećem položaju, a pretpostavlja se da nastaje zbog fiziološke turbulencije krvi na plućnim kuspisima.

Svi nedužni šumovi srca su sistolički, a svi dijastolički šumovi su patološki. Iznimka je sistoličko-dijastolički, kontinuirani šum venskog zujanja koji nastaje nad vratnim venama, a najbolje se čuje na prednjem gornjem dijelu prsnog koša ispod ključne kosti te nestaje na pritisak vratnih vena ili rotaciju glave.

Važne informacije od roditelja

Kada kod djeteta evidentiramo šum na srcu važno je pomno porazgovarati s roditeljima tj. ispitati podatke (anamnezu) o tome ima li dijete poteškoća u smislu otežanog disanja, postaje li tamnije boje kože (plavi), zamara li se, postoji li učestala sklonost infekcijama dišnih putova, kako dijete napreduje, da li se pojačano znoji i drugo.

Prepoznajte simptome koji ukazuju na bolesti srca kod djeteta

Prepoznajte simptome koji ukazuju na bolesti srca kod djeteta

Simptomi srčanih bolesti kod djece značajno se razlikuju od simptoma kod odraslih najprije zato što su srčane bolesti kod...

SAZNAJTE VIŠE

Ako nadležni liječnik procijeni da su anamnestički podaci negativni, a šum zadovoljava kriterije nedužnog šuma, roditeljima svakako treba objasniti da takav šum ne znači i bolesno srce, a dijete ne treba ograničavati u svakodnevnim tjelesnim aktivnostima što uključuje i aktivno bavljenje sportom.

Kada postoji bilo kakva dilema ili bojazan roditelja, dijete treba uputiti dječjem kardiologu koji će uz klinički pregled nadopuniti pretrage elektrokardiogramom (EKG) i ultrazvučnim pregledom srca (UZV).

Mnoštvo korisnih savjeta o zdravlju djece potražite na stranicama Poliklinike za dječje bolesti Sabol.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button