Oči - 13. listopada 2022.
AUTOR ČLANKA - Klinička bolnica „Sveti Duh“, ADIVA Plus sadržaj

Svjetski dan vida: voli svoje oči

I ove godine organizatori Svjetskog dana vida pozivaju da volite svoje oči, brinete o njima te poduzmete sve mjere prevencije kako biste sačuvali dobar i oštar pogled na svijet

svjetski dan vida

Svjetski dan vida obilježava se svakog drugog četvrtka u listopadu kako bi se globalna pažnja usmjerila, s jedne strane, na zdravlje vida, najvažnijeg ljudskog osjetila putem kojeg se usvaja više od 80% naučenih informacija te na oštećenja vida s druge strane, uključujući sljepoću, kao i na mogućnosti njihove prevencije i liječenja.

Na prozorima duše odražava se naše zdravlje

U svijetu najmanje milijardu ljudi ima oštećenje vida na blizinu ili daljinu koje se može spriječiti ili se treba liječiti te stoga organizatori Svjetskog dana vida pozivaju da volimo svoje oči.

Uzroci i posljedice oštećenja ili smanjenja vida

Oštećenje vida pogađa ljude svih dobi, no većina zahvaćene populacije je starija od 50 godina. Oštećenje vida i sljepoća imaju velike i dugotrajne posljedice na sve aspekte života, uključujući svakodnevne aktivnosti, interakciju sa zajednicom, školu i zapošljavanje te na mogućnost pristupa javnim uslugama.

Vodeći uzroci oštećenja ili smanjenja vida u odraslih su siva mrena i nekorigirana refraktivna greška. Drugi se uzroci, poput senilne makularne degeneracije, glaukoma, dijabetičke retinopatije, zaraznih bolesti oka i traume danas također uspješno liječe. U dječjoj populaciji, vodeći je uzrok oštećenja odnosno smanjena vida ambliopija, a slijede cerebralno oštećenje vida, retinopatija nedonoščadi, hipoplazija/atrofija vidnog živca te deficijencija vitamina A.

Vid za sve

Prošle su godine na 74. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini države članice usvojile dva globalna cilja do 2030. g. za vid, a to su: povećanje učinkovitosti zbrinjavanja refraktivnih grešaka za 40% i povećanje učinkovitosti operativnog zbrinjavanja sive mrene za 30%.

Ovi će ciljevi odigrati ključnu ulogu, ne samo u povećanju globalne brige i svijesti o bolestima oka u budućnosti, već i u pružanju kvalitetnih usluga u oftalmologiji.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda (dalje u tekstu UN) prošle je godine pak usvojila svoju prvu rezoluciju A/75/L.108 – Vid za sve; ubrzavanje djelovanja za postizanje ciljeva održivog razvoja, čiji je cilj smanjenje preventabilne sljepoće i zaštita zdravlja očiju u okviru UN-ovih ciljeva održivog razvoja. To je prva rezolucija koja promovira jednaku dostupnost oftalmološke skrbi u svijetu. Rezoluciju su jednoglasno usvojile 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda.

Ujedinjeni narodi i Međunarodna agencija za sprječavanje sljepoće (IAPB) ističu da rezolucija postavlja ciljeve za „Vid za sve“ do 2030. godine, pozivajući zemlje da osiguraju potpuni pristup uslugama zaštite zdravlja oka i učine zdravlje oka “sastavnim dijelom” opredjeljenja njihove nacije za postizanje razvojnih ciljeva.

Mjere i programi u Hrvatskoj

Republika Hrvatska provodi sve više mjera od iznimne važnosti za prevenciju i rano otkrivanje oštećenja vida i sljepoće.

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ Referentni je Centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam. U Hrvatskoj se od 2016.g. provodi Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti; Klinika za očne bolesti KB „Sveti Duh“ podsjeća građane Republike Hrvatske na važnost ovog nacionalnog programa za prevenciju slabovidnosti u djece.

ljudsko oko oci zdravlje mrena

Organ koji fascinira: 10 zanimljivih činjenica o našim očima

Oči su ogledalo duše i prozor u svijet. Zahvaljujući ovim složenim organima mi dobivamo sliku svijeta oko nas. Čuvajmo...

SAZNAJTE VIŠE

Godine 2017. uspostavljen je i nacionalni  Registar ranog otkrivanja slabovidnosti, jedini takav u svijetu, što Republiku Hrvatsku svrstava u jednu od 10 zemalja u svijetu koja ima najvišu razinu oftalmološke skrbi za djecu.

Od dana 21. prosinca 2020. godine, zahvaljujući naporima Klinike za očne bolesti KB „Sveti Duh“, a na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije, uvedena je mjera probira vida sve novorođenčadi testiranjem crvenog refleksa iz očnog dna direktnim oftalmoskopom odmah po rođenju u rodilištu te nakon navršenih mjesec dana u sklopu redovitog pregleda djeteta. Brücknerov test, odnosno test crvenog refleksa predstavlja standard zdravstvene skrbi za eliminaciju preventabilne sljepoće u najranijoj dječjoj dobi.

I ne zaboravite: „Volite svoje oči“.

Izvor: Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button