Logopedija - 3. veljače 2022.
AUTOR ČLANKA - Mr. sc. Nataša Šunić Vargec, prof. logoped, Terapija glasa i govora Logoped, ADIVA Plus sadržaj

Uzroci promuklosti kod djece i važnost pravilnog korištenja glasa

Čini li se i vama da je glas vašeg djeteta promukao, a uzrok nije prehlada? Disfonija ili promuklost svako je odstupanje od normalne visine, intenziteta i kvalitete glasa, a mogućih je uzroka više

promuklost disfonija

Roditelje će nerijetko zabrinuti kada njihovo dijete počne govoriti promuklim glasom. Što se je dogodilo? Koji je uzrok? Mnoga pitanja traže svoje odgovore.

No da bismo znali uzrok promuklosti, moramo upoznati glas, kako on nastaje i, naravno, što dovodi do stanja promuklosti ili disfonije.

Što je glas i kako nastaje glas

Fonacija, odnosno glasanje je dio složene govorne funkcije, ali istodobno i njezin bitan segment. Funkcija larinksa nije jednaka pri izvođenju svih glasova. Svi samoglasnici i zvučni suglasnici nastaju vibracijom  glasnica, proizvodeći tako osnovni laringealni ton, dok je kod bezvučnih suglasnika uloga larinksa minimalna, jer su glasnice razmaknute i ne vibriraju. Kada govorimo o fonaciji, mislimo na vokalizaciju – izvođenje vokala u grkljanu.

Logoped savjetuje: Djeci čiji govor ni roditelji ne razumiju može se pomoći

Fonacija je zapravo izdah promijenjen laringealnim vibracijama. Prilikom normalne fonacije obje glasnice titraju istom frekvencijom, amplitudom i fazom, tj. istodobno se približavaju središnjoj liniji i udaljavaju od nje. Osim horizontalnih vibracija, važan je dio vibracijskog mehanizma valovito gibanje sluznice glasnica, što nam daje obilježja normalnome glasu i osigurava normalnu fonaciju. Osnovni laringealni ton ovisi o dobi i spolu. On je kod djece oko 300 Hz.

Disfonija ili promuklost

Jedan oblik disfonije nastaje ako glasnice nepravilno vibriraju. To se događa ako se u kratkom vremenu mijenjaju frekvencija i amplituda vibriranja glasnica, te trajanje zatvorene i otvorene faze jednog vibracijskog ciklusa. Takav se patofiziološki mehanizam promuklosti može susresti kod svih procesa koji mijenjaju masu, dužinu i napetost jedne glasnice.

Drugi mogući oblik disfonije nastaje prilikom stvaranja šuma u grkljanu, uz vibriranje obiju glasnica. Šum u tom slučaju može nastati zbog nepotpune addukcije glotisa pri fonaciji (pomicanje glotisa prema sredini).

Disfonija ili promuklost svako je odstupanje od normalne visine, intenziteta i kvalitete glasa. Uzroci tih odstupanja mogu biti primarne i sekundarne organske promjene u grkljanu, primarni i sekundarni funkcijski poremećaji, razvojni i hormonalni utjecaji, prirođene i stečene anomalije larinksa, neurogena i psihogena patološka stanja te promjene rezonancijskih mehanizama.

Primarne funkcijske disfonije

Vrlo su važne primarne funkcijske disfonije, jer su one glasovni poremećaji koji nisu udruženi ni s kakvim organskim nalazom.

Prema mehanizmu nastanka dijele se na:

  • konstitucijske – sklonost pogrešnim funkcijskim mehanizmima, osjetljivost glasovnog aparata,
  • habitualne – pogrešna i prevelika/prejaka upotreba glasa,
  • profesionalne i
  • psihogene.

Hiperkinetičke i hpokinetičke disfonije

Kod svih funkcionalnih disfonija postoji diskinezija, tj. neodgovarajuća aktivnost grkljanskih i vratnih mišića prilikom fonacije. Zbog toga ih je moguće svrstati u dvije velike skupine: hiperkinetičke i hipokinetičke .

Kod hiperkinetičke disfonije pretjerano su aktivni grkljanski i vratni mišići prilikom fonacije. Objektivno se može percipirati brz zamor glasnica, mijenjanje svojstava glasa prilikom dulje fonacije, povišena frekvencija osnovnog laringealnog tona, sužen raspon glasa, neravnomjerno disanje prilikom govora, te jača kontrakcija (grčenje) vratnih mišića prilikom fonacije.

Pri hipokinetičkoj disfoniji glasnice su mlohave, njihova zatvorena faza je kratka ili ne postoji. Glas je pneumofoničan i tih, a glasnice laringoskopski izgledaju normalne.

Glasovna terapija

Hiperkinetičku i hipokinetičku disfoniju treba tretirati glasovnom terapijom kojoj je cilj postavka normalnog glasa. U tome mogu pomoći vježbe disanja, smanjivanje prevelike upotrebe glasa i sniženje intenziteta samog glasa.

Najvažnije je što prije otkriti uzrok promuklosti te savjetovati roditelje na koji način da dijete koristi pravilno glas u svrhu što manjeg opterećivanja glasnica te da se dijete uključi u pravodobnu logopedsku terapiju. Važno je naglasiti da ako problemi glasa ostanu kao takvi, mogu kasnije, u školskoj dobi predstavljati teškoće u komunikaciji.

Važnost glasovne higijene

Glasovna higijena bi trebala započeti još u predškolskoj dobi s naglaskom na obrazovanju, kako roditelja, tako i svih onih koji imaju važnu ulogu u djetetovom razvoju. Problemi glasa u djece nisu nevažni, stoga na njih treba obraćati pažnju i upozoravati okolinu na njihove posljedice, a ne smatrati ih samo prolaznim prehladama. Jer dugotrajnija, loša upotreba glasa može rezultirati kroničnom promuklošću.

rotacizam nepravilan izgovor glasa R logopedija

Iz logopedske ordinacije: rotacizam ili nepravilan izgovor glasa R

Nepravilan izgovor glasa R vrlo se često može čuti kod djece, ali i kod odraslih. Krene li se pravovremeno...

SAZNAJTE VIŠE

Djeca opterećuju svoje glasnice vikanjem i vrištanjem za vrijeme sportskih ili nekih drugih dječjih igara, međusobno se nadglasavaju, govore izvan svojeg registra sve dok se ne pojave čvorići. Visoki postotak svih promuklosti u dječjoj dobi su posljedica hiperkinetičkih disfonija, a i danas se smatra da su hiperkinetička disfonija u djetinjstvu i pojava čvorića na glasnicama posljedice neadekvatne upotrebe fonacijskog mehanizma.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button