Dječje zdravlje - 10. svibnja 2021.
AUTOR ČLANKA - Mr. sc. Nataša Šunić Vargec, prof. logoped, Terapija glasa i govora Logoped, ADIVA Plus sadržaj

Iz logopedske ordinacije: rotacizam ili nepravilan izgovor glasa R

Nepravilan izgovor glasa R vrlo se često može čuti kod djece, ali i kod odraslih. Krene li se pravovremeno s terapijom, odnosno prije petog rođendana, lakše ga je ispraviti

rotacizam nepravilan izgovor glasa R logopedija

Mnogi roditelji su u dilemi kada treba po prvi puta otići na pregled kod logopeda s djetetom ako ne izgovara dobro glas R. Neki se „požure“ pa dođu prije četvrte godine, no neki puste da vrijeme prođe jer misle da će proći. Ono što je važno znati jest da se logopedu trebate javiti ako glas R do 4. godine nije pravilno formiran.

Logoped savjetuje: Djeci čiji govor ni roditelji ne razumiju može se pomoći

Rotacizam ili nemogućnost izgovora glasa R je po učestalosti nemogućnosti izgovora glasova odmah iza slijeda skupa glasova iz skupine frikativa (s, z, š, ž) i afrikata (c, č, ć, dž, đ), odnosno sigmatizma, a susrećemo ga i kod djece i odraslih. Rotacizam možemo prepoznati jer ga se izostavlja, zamjenjuje i distorzira, a oblici nepravilnosti variraju ovisno o dobi i ostalim čimbenicima.

Rotacizam u mlađoj dobi

Rotacizam se lako prepoznaje, a svjesni su ga i sami govornici zbog njegove zvučne komponente. Kod djece do četiri godine najčešća su ispuštanja glasa R. Obično su na mjestu izgovora glasa R prisutna vremenska produženja, što znači da je dijete svjesno postojanja zvučnosti glasa R i da mu „čuva“ mjesto.

U mlađoj dobi su česte zamjene glasa R glasovima J, L i V te je važno naglasiti da se u razvojnoj liniji zamjena glasom J smatra nižom razvojnom linijom, pa će dijete koje zamjenjuje glas R s L ili V brže napredovati u ispravljanju nego ono dijete koje zamjenjuje glasom J. Glas R može se također naći u zamjeni i s vokalima I ili U koji su po vokalnim karakteristikama najsrodniji glasu R i znači da su percipirali vokalne i konsonantske karakteristike glasa R. Zamjene i ispuštanja glasa R, kao i  distorzije (poremećaj zvučnosti) trebale bi nestati do četvrte godine djetetovog života.

Ako distorzije ne nestanu, nego ostaju i dalje, možemo ih razlikovati po mjestu tvorbe: prednje i stražnje. Prednje najčešće nalazimo kod djece, a stražnje, iako potiču iz djetinjstva, nalazimo kod starijih osoba, što znaci da su se čvrsto automatizirale, zato se i prednje prije ispravljaju od stražnjih.

Vrste distorzija

  • Bilabijalni ili dvousneni rotacizam – umjesto vrha jezika vibriraju usne. Rijedak je, no vizualno i auditivno dosta primjetan te se brzo ispravlja.
  • Nevibrantni R – ostvaruje se kao poluvokal W te je supstitucija paralelna s glasom J. Kraće vrijeme trajanja u terapiji.
  • Nedovoljno vibrantan R – svakako može biti posljedica tromosti/lošije pokretljivosti  jezika, zadebljanosti jezika i prekratkog frenuluma.
  • Lateralni rotacizam – simetrija jezika je neodgovarajuća, što znači da jedna polovica jezika vibrira, a druga je prislonjena uz alveole. Nije toliko očit osim u nekim fonetskim kontekstima kad se ističe glas R.
  • Hrpteni rotacizam – zapravo je bezvučan, auditivno zvuči kao glas H.
  • Resični rotacizam – vibrira zadnji dio mekog nepca i uvula. Važno je naglasiti da  je zvučan i smeta okolini, vibracije su jake te može prolaziti kroz nosnu šupljinu i tada postaje nazalan.
  • Grleni rotacizam – vibracije su spore te podsjeća na „dublji” glas H, sličan je njemačkom izgovoru glasa R. Ako je automatiziran, ne može se brzo ispraviti. Tvori se u stražnjem dijelu usne šupljine od hrpta jezika prema grlu.

Koji su uzroci nepravilnog izgovora glasa R?

Uzroke rotacizma možemo podijeliti na organske i funkcionalne.

  • Uzrok organskog rotacizma najčešće je vezan uz anatomiju artikulatora, a to su: kratak jezik, slabo pokretljiv jezik, kratak frenulum, visoko gotsko nepce, rascjepi nepca i čeljusti.
  • Kod funkcionalnog rotacizma uzrok je u teškoći funkcije slušanja i usporeni razvoj govora.

Terapijski pristup

Rotacizam se ispravlja s individualnim logopedskim vježbama, a logoped će putem dijagnostike (evaluacije) utvrditi koje metode terapijskog pristupa će se koristiti  i koje je vrijeme potrebno za korekciju glasa R.

Prvi koraci su percepcija mjesta i načina artikulacije glasa R kroz logatome, pa nakon toga kroz riječi. U logatomima se radi s kombinacijama glasova T, D, N i L jer su po mjestu artikulacije na istom mjestu kao glas R. Kada dijete mehanički krene vibrirati vrhom jezika, postavljajući jezik na pravilno mjesto tvorbe, radi se na automatiziranju kroz ponavljanje riječi i priču. Zadnja faza u terapiji je spontani govor, odnosno automatizacija pravilnog izgovora glasa R u spontani govor. Pokretanje jezika, odnosno uvježbavanje i dodavanje vibracije jeziku, se može raditi putem špatula i vibrofona, te se kasnije uvodi digitalni logopedski set za automatizaciju glasa R u spontani govor što je važno za postizanje što jače zvučnosti glasa R.

Nadarena djeca kasnije progovaraju

Ako vaše dijete progovori kasnije, možda ste rodili novog Einsteina

U današnje “ubrzano“ vrijeme dijete progovori prije kronološke dobi. Ako dijete ne progovori u terminu dobi, nastaje panika… No...

SAZNAJTE VIŠE

Ako je dijete navršilo pet godina, a ne artikulira ispravno glas R, važno je što prije reagirati. Terapija glasa R može trajati od dva mjeseca do više od godine dana, što uvelike ovisi o kronološkoj dobi, vrsti rotacizma, učestalosti dolaska i vježbanju kod kuće. Jer ako se „poklope” svi čimbenici koji mogu uvjetovati pozitivan ishod, dijete glas R može ispraviti i u roku od 2 mjeseca.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button