Lijekovi i terapije - 2. kolovoza 2023.
AUTOR ČLANKA - Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm.

Što učiniti ako zbog nestašice lijekova nema onog koji vam je potreban?

Ako trenutno ne možete nabaviti lijek koji vam je propisan, onaj kojeg trebate hitno uzimati ili kojeg uzimate već dulje vrijeme i imate povjerenja u njega, nemojte brinuti. Savjetujte se s vašim ljekarnikom

nestasica lijekova ljekarnik

Već od ranog proljeća ove godine, na hrvatskom, ali i europskom tržištu lijekova, zabilježene su češće nestašice pojedinih lijekova. Takve nestašice su normalna i uobičajena pojava do koje dolazi najčešće zbog kašnjenja u isporuci sirovina ili ambalaže, zbog zastoja u proizvodnji, dokumentaciji ili zbog nekih događaja u svijetu koji utječu na usporeni transport ili povećanu potražnju, kao što je bila epidemija COVID-19.

U medijima su posebno bile istaknute nestašice pojedinih antibiotika i lijeka za šećernu bolest semaglutida, trgovačkog naziva Ozempic (koji se uzima i kao pomoć u mršavljenju, iako u Hrvatskoj nije registriran za takvu indikaciju). Trenutnu nestašicu lijekova s planiranim datumima normalizacije tržišta objavljuje HALMED na svojim mrežnim stranicama.

Međusobno zamjenjivi lijekovi i izravna zamjena

No, kad govorimo o nestašici pojedinog lijeka, treba objasniti da najčešće nedostaje lijek određenog proizvođača, a da se može nabaviti „zamjenski“ lijek drugog proizvođača – stručno se zovu međusobno zamjenjivi lijekovi. To su oni za koje je HALMED znanstveno-stručnom ocjenom utvrdio mogućnost izravne zamjene. Izravna zamjena pak znači da vam vaš ljekarnik može bez savjetovanja s vašim liječnikom, izdati lijek drugog proizvođača koji je istovjetan ili jednak.

Uzimanje međusobno zamjenjivog lijeka za pacijenta nema nikakve razlike, odnosno pacijent će dobiti terapiju koja mu je propisana prema sastavu i dozi lijeka i to prema propisanom i izdanom receptu. U određenim, rijetkim situacijama, ako je pakiranje lijeka (broj tableta ili kapsula u kutiji) znatno drugačije od količine navedene na receptu, pacijent će se, nažalost, morati vratiti liječniku za ispravak recepta.

Što ako nema ni zamjenjivog lijeka?

Ako na domaćem tržištu nema ni propisanog ni zamjenjivog lijeka koji se može izdati na recept, omogućeno je izdavanje lijekova iz „interventnog uvoza“. To su lijekovi koji nisu pod svojim imenom uvršteni u Listu lijekova HZZO-a koji se propisuju na recept, odnosno proizvođač nije zatražio registraciju u Republici Hrvatskoj. Sastav lijek i doza su jednaki propisanom lijeku.

U tom slučaju, pacijent može kupiti lijek na temelju privatnog recepta svog liječnika. Može se i zatražiti povrat troškova ako je originalno propisani lijek naveden na službenom popisu lijekova koji nisu dostupni na tržištu Republike Hrvatske, a kojeg objavljuje HALMED na svojim mrežnim stranicama. Povrat troškova se ostvaruje u područnom uredu HZZO-a, prema mjestu stanovanja. Treba se predati zahtjev za povrat troškova, povijest bolesti ili drugu medicinsku dokumentaciju te račun za kupljeni lijek koji glasi na ime pacijenta.

Međutim, treba znati da je iznos povrata troškova određen cijenom originalnog lijeka u Hrvatskoj, koja je navedena u Listi lijekova. Ako je lijek iz interventnog uvoza skuplji, HZZO nadoknađuje samo trošak originalno propisanog lijeka, a ne eventualnu punu cijenu uvezenog lijeka.

cjepivo protiv lajmske bolesti

Najavljeno cjepivo protiv lajmske bolesti

Još jedna bolest je u porastu zbog klimatskih promjena – borelioza ili Lajmska bolest koju šire zaraženi krpelji.

SAZNAJTE VIŠE

S povjerenjem uzmite lijek koji preporučuje ljekarnik

Dakle, ako trenutno ne možete nabaviti lijek koji vam je propisan, onaj kojeg trebate hitno uzimati ili kojeg uzimate već dulje vrijeme i imate povjerenja u njega, nemojte brinuti. Savjetujte se s vašim ljekarnikom i s povjerenjem uzmite zamjenjivi lijek kojeg vam preporučuje vaš ljekarnik.

Uvijek ćete dobiti sastav lijeka i dozu koju vam je propisao vaš liječnik. Kutija lijeka se drugačije izgledati, ime lijeka će vjerojatno biti drugačije, oblik ili boja i miris lijeka će biti drugačiji, no učinak lijeka će biti istovjetan, što je jedino važno.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button