Krvni tlak - 12. veljače 2019.
AUTOR ČLANKA - Duje Tomašević, dr. med., spec. obiteljske medicine

Arterijska hipertenzija: Kako kontrolirati visoki tlak?

Stresan i izrazito natjecateljski način života udružen s nezdravim prehrambenim navikama, nedovoljnom tjelesnom aktivnošću i pretilošću znatno pridonosi sve učestalijoj pojavi povišenog arterijskog tlaka u pučanstvu

Arterijska hipertenzija

Povišen arterijski tlak je neovisni čimbenik rizika za niz bolesti koje značajno utječu na kvalitetu i dužinu života.

Hipertenzija je trajno povišenje sistoličke (≥140 mmHg), dijastoličke (≥90 mmHg) ili obiju vrijednosti krvnog tlaka u mirovanju. Kod osoba koje boluju od šećerne bolesti granična vrijednost krvnog tlaka je 130/80 mmHg.

Primarna i sekundarna hipertenzija

Hipertenzija poznata uzroka (sekundarna) najčešće je udružena s bubrežnim bolestima, suženjima velikih arterija ili nekim hormonalnim poremećajima. Primarna ili esencijalna hipertenzija daleko je najčešća, sa oko 85-95 % slučajeva u populaciji.

Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje. Zato je nužno povremeno kontrolirati arterijski tlak, kako bi se povišen tlak u ranoj fazi otkrio i na vrijeme započelo s liječenjem. 

Povišen arterijski tlak je neovisni čimbenik rizika za niz bolesti koje značajno utječu na kvalitetu i dužinu života. Obzirom da oštećuje krvne žile, pogotovo najmanje arterije, praktički nema organa koji neće biti pogođen povišenim krvnim tlakom. Ipak, najvidljivija su oštećenja srca, mozga, bubrega, oka, perifernih krvnih žila udova.

Prekovremeni rad, preskakanje obroka i previše sjedenja samo su neke od nezdravih navika koje bi svakako trebalo pokušati promijeniti. Evo kako!

Povišen krvni tlak u trudnoći, neprepoznat i neliječen može biti uzrok prijevremenog poroda i opasnih stanja po život majke i djeteta. Oštećenja perifernih arterija izazvana povišenim krvnim tlakom kod muškaraca mogu biti jedan od uzroka erektilne disfunkcije.

Prilikom postavljanja dijagnoze povišenog krvnog tlaka važno je vidjeti postoje li već oštećenja ciljnih organa i u kojoj mjeri te isključiti eventualnu sumnju na sekundarnu hipertenziju. Blaže povišen arterijski krvni tlak, koji ne prelazi 160/90 mmHg, bez dodatnih komplikacija valja pokušati liječiti promjenom životnog stila i praćenjem pacijenta kroz šest mjeseci. Više vrijednosti, liječe se farmakoterapijom odmah te uz promjenu navika.

Dokazano je da male promjene u prehrani, kao što su smanjenje unosa soli, masnoća i tvornički prerađene hrane, smanjenje prekomjerne tjelesne težine i veći stupanj fizičke aktivnosti, osim što povoljno djeluju na cijeli metabolizam, mogu regulirati blaže povišen arterijski tlak te izbjeći ili odgoditi uzimanje terapije.

Postoji niz učinkovitih lijekova u terapiji hipertenzije, grupiranih u pet osnovnih kategorija. 

Najčešće pogreške pacijenata

Važno je naglasiti da se esencijalna arterijska hipertenzija ne može izliječiti. Terapijom se vrijednosti krvnog tlaka drže unutar normalnih granica. Nužno je redovno i savjesno uzimanje terapije, uz povremene kontrole tlaka i prilagođavanje doze lijeka.

Na početku se pacijenti znaju žaliti da im lijek smeta jer imaju  glavobolju, vrtoglavicu i općenito se ne osjećaju dobro. Riječ je o tome da se organizam navikao na povišene vrijednosti tlaka te je potrebno neko vrijeme, najčešće tjedan ili dva, da se privikne i na uredne vrijednosti tlaka.  Važno je pacijenta na to upozoriti kako ne bi odustao od uzimanja terapije.

laganje liječnicima

Sljedeći put kad odlučite nešto prešutjeti liječniku, razmislite o ovome…

Pacijenti liječnicima često prešućuju važne stvari ili im, štoviše, lažu. Zanimljivo je da pritom ljudi sebe ne doživljavaju kao...

SAZNAJTE VIŠE

Druga česta pogreška je da pacijenti kad počnu mjeriti uredne vrijednosti krvnog tlaka, prestanu uzimati terapiju ili je uzimaju “po potrebi”. Oba slučaja vode do loše reguliranih vrijednosti tlaka, a time i povećanog rizika od kardiovaskularnih incidenta ili postepenog gubitka funkcije pojedinih organa.

Na liječniku je da pri propisivanju terapije vodi računa o bolesnikovu stilu života te iskoristi prednosti fiksnih kombinacija više antihipertenziva u jednoj tableti. Time se smanjuje broj tableta koje pacijent mora popiti i povećava vjerojatnost da će terapiju dugoročno redovno uzimati.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button