dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
Poliklinika Eljuga

Dr. med. spec. Jadranka Belan Žuklić diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine, potom je radila u Općoj bolnici Bjelovar te 2011. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. Tijekom bolničkog rada vodi trudničku ambulantu, bavi se ultrazvučnom dijagnostikom, izvodi ginekološke operacije, samostalno obavlja kompletnu hitnu ginekološko-porođajnu službu te 2014. godine postaje voditeljica Rodilišta Opće bolnice Bjelovar. U srednjoj Medicinskoj školi Bjelovar podučava predmet ginekologija i porodništvo, predaje na trudničkim tečajevima te sudjeluje u projektu pod pokroviteljstvom UNICEF-a Rodilište-Prijatelj djece. Od 2015. godine radi u Poliklinici Eljuga. Sudjeluje na brojnim simpozijima i kongresima trajne edukacije. Uže područje interesa dr. med. spec. Jadranke Belan Žuklić je prevencija i rana dijagnostika premalignih lezija donjeg dijela spolnog sustava kod žena, minimalno invazivni operacijski zahvati, rekonstrukcijska i estetska ginekologija. Autorica je brojnih popularnih i edukativnih članaka, naročito s područja prevencije malignih bolesti ženskog spolnog sustava i ginekološkog nadzora žena oboljelih od raka dojke.

Članci autora:

image
Žensko zdravlje

Znanjem protiv raka jajnika: simptomi, uzroci, dijagnoza i liječenje

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
dr. med.

Anja Mandarić

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
ljekarnica
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću