ADIVA Plus sadržaj - 30. travnja 2021.
AUTOR ČLANKA - Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Telemedicina – liječenje i stručno usavršavanje na daljinu

Na današnji se dan obilježava Nacionalni dan hitne medicinske službe. To je ujedno povod da se progovori i o pružanju zdravstvenih usluga na daljinu koje se tijekom pandemije intenzivno razvija

Telemedicina Nacionalni dan hitne medicinske sluzbe

Informacijsko-komunikacijska tehnologija temelj je funkcioniranja e-zdravstva kojim se nastoji poboljšati zdravstvenu kontrolu pacijenata te pridonijeti učinkovitijem i kvalitetnijem sustavu zdravstvene skrbi. Takvo, digitalizirano zdravstvo uključuje i telemedicinu, odnosno pružanje zdravstvenih usluga na daljinu, čime se osigurava dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Republike Hrvatske, uključujući otoke i ruralna područja.

Nova domaća aplikacija donosi revoluciju u transplantaciji organa

Služba za telemedicinu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu te regulira uvođenje telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav u okviru Mreže telemedicinskih centara koja danas pokriva 73 zdravstvene ustanove i broji 154 aktivna centra.

Mreža telemedicinskih centara

Telemedicinske usluge pružaju se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, a primatelji i pružatelji usluga uključuju razne zdravstvene ustanove, od kliničkih bolničkih centara u većim gradovima do domova zdravlja. Navedene ustanove čine osnovnu Mrežu telemedicinskih centara, dok u proširenu Mrežu spadaju trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatni zdravstveni radnici.

Služba za telemedicinu HZHM-a osigurava informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu za svaki telemedicinski centar u osnovnoj Mreži, te ujedno educira zdravstvene djelatnike za korištenje iste. U prostorijama HZHM-a nalazi se i centralni server otkud se nadzire i kontrolira rad Mreže te pruža svakodnevna tehnička podrška telemedicinskim centrima.

Medicinske usluge uključene u digitalnu razmjenu nalaza, snimaka, očitanja, postavljanja dijagnoze, liječenja na daljinu i drugog mišljenja su iz područja radiologije, kardiologije, neurologije, hemodijalize, psihijatrije i transfuzijske medicine, a pružamo i usluge e-Usavršavanja. Zahvaljujući tehnološkim inovacijama telemedicinske usluge često se redefiniraju i usavršavaju, odnosno kontinuirano unapređuju i prilagođavaju zdravstvenim zahtjevima. Moguće ih je primiti u telemedicinskom pristupnom centru, dok je telemedicinski specijalistički centar mjesto primanja i pružanja telemedicinskih usluga prema specijalnostima.

Najčešće korištene telemedicinske usluge

Najčešće korištene telemedicinske usluge su iz psihijatrije, radiologije i kardiologije. Duge liste čekanja u bolnicama rezultirale su velikim interesom za telemedicinskim EKG holterom kod liječnika opće medicine. Liječnik pacijentu stavi holter, a digitalni zapis pošalje kardiologu na analizu na udaljenoj lokaciji temeljem kojeg on postavlja dijagnozu. U prosjeku, pacijenti dobiju rezultate kroz tri radna dana. Ova dijagnostika znatno štedi vrijeme pacijentima osiguravši im da pregled obave na jednom mjestu u njihovoj neposrednoj blizini, a na vremenu dobivaju i specijalisti koji zbog smanjenog priljeva pacijenata iz udaljenih lokacija mogu pregledati znatno više holter očitanja. Zahvaljujući teleradiologiji, radiološki pregledi postali su pristupačni na udaljenim i depriviranim područjima. Radiološke snimke (MR, CT, UZV, RTG itd.) očitaju se u istom danu, dok se ranije na očitanje čekalo i do dva tjedna. Posljedično, specijalisti ili subspecijalisti u velikim bolnicama pravovremeno donose odluku o potrebi zaprimanja pacijenata s udaljenih lokacija u njihovu bolnicu. Zahvaljujući takvom načinu rada značajno se smanjuju troškovi transfera pacijenata, što naročito do izražaja dolazi kod kontrolnih i ponavljanih pregleda.

HZHM je prošle, 2020. godine uveo telemedicinske usluge iz područja psihijatrije, a u istoj godini pružena su čak 16 954 telepsihijatrijska pregleda. Trenutna epidemiološka situacija najbolje ilustrira potrebu daljnjeg osnaživanja i proširenja spektra telemedicinskih usluga u svrhu povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite svim pacijentima, ujednačavanja i poboljšanja njezine kvalitete te sveukupnog povećanja učinkovitosti zdravstvenog sustava.

Značaj telemedicinskih usluga

U jeku pandemije bolesti COVID-19 ubrzala se digitalizacija cjelokupnog poslovanja, a do posebnog izražaja došao je videokonferencijski sustav, posebno u edukacijskom dijelu jer olakšava pristup profesionalnim sadržajima zdravstvenim djelatnicima na udaljenim lokacijama. Moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija omogućava sudionicima praćenje predavanja u realnom vremenu te istovremenu međusobnu audiovizualnu komunikaciju, kao i pregled sadržaja ili materijala za pojedino predavanje.

HZHM je u ožujku ove godine osigurao gotovo pet milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za Program e-Usavršavanje, u okviru kojeg će se u naredne dvije godine educirati zdravstveni djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe. Riječ je o nadogradnji postojećeg Programa cjeloživotnog usavršavanja zdravstvenih radnika kojeg je pokrenuo HZHM još 2009. godine s ciljem razvoja i jačanja ljudskih potencijala na svim razinama zdravstvene zaštite, a u sklopu kojeg se godišnje educira približno 4300 zdravstvenih djelatnika.

pandemija koronavirusa medicina inovacija znanost otkrica

Inovacije iz područja medicine iz 2020. koje ste možda propustili

Čak i usred pandemije koronavirusa medicina je uspjela napraviti nekoliko važnih koraka naprijed. Donosimo pregled važnijih inovacija

SAZNAJTE VIŠE

Prednosti telemedicine očituju se u pravovremenoj dijagnozi i terapiji, boljem zdravstvenom ishodu, uštedi vremena i troškova, ali i u suradnji zdravstvenih djelatnika te njihovoj sustavnoj edukaciji. Uzmemo li u obzir sve veći nedostatak liječnika, posebno specijalista, te geografsku specifičnost i turističku orijentaciju zemlje, značaj telemedicinskih usluga u RH, posebno u manjim sredinama i izoliranim i teško dostupnim lokacijama, strelovito raste.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button