Telemedicina Nacionalni dan hitne medicinske sluzbe
ADIVA Plus sadržaj

Telemedicina – liječenje i stručno usavršavanje na daljinu