ADIVA Plus sadržaj - 17. veljače 2024.
AUTOR ČLANKA - Anja Mandarić, dr med, specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, ADIVA Plus sadržaj

Pripremate se za endoskopsku pretragu? U sigurnim ste rukama anesteziologa

Svi endoskopski postupci su više ili manje bolni ili neugodni, stoga se obavljaju pod sedacijom, odnosno anestezijom

anestezija-gastroskopija

Gastrointestinalni (GI) endoskopski postupci brojčano su nadmašili većinu medicinskih postupaka, kako u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), tako i u Hrvatskoj. Postoji velik broj različitih endoskopskih postupaka koji se izvode; primjerice ezofagogastroduodenoskopija (EGDS), kolonoskopija, enteroskopija, pa do endoskopskog ultrazvuka (EUS) ili endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP). Svi ti postupci su više ili manje bolni i neugodni (ovisno o kojem postupku se radi) te se, jasno, javila potreba za sedacijom, a i anestezijom tijekom tih procedura.

Zašto je važna psihološka priprema pacijenta za operativni zahvat

Sedacija pod nadzorom anesteziologa

Međutim, čak i u velikim sveučilišnim bolnicama, pružanje usluga anestezije za GI endoskopske postupke sve je zahtjevnije zbog velikog broja postupaka te manjka liječnika anesteziologa.

U samim počecima sediranja pacijenata za GI endoskopske postupke, takve sedacije uglavnom su davali liječnici koji su izvodili pretrage (gastroenterolog), uz povremenu pomoć anesteziologa. Međutim, u posljednjem desetljeću došlo je do značajnog napretka medicine u ovom području, od same prirode sve kompleksnijih endoskopskih postupaka koji se izvode do savladavanja anestezioloških izazova kod teško bolesnih i visokorizičnih pacijenata. Stoga je u današnje vrijeme nezamislivo takve anestezije ili sedacije izvoditi bez liječnika anesteziologa.

Sedacija u gastrointestinalnoj endoskopiji

Tijekom vremena, za ovakve postupke testirane su opće anestezije s tehnikom osiguravanja dišnih putova, no one se uglavnom smatraju „pretjeranim“ u GI endoskopiji. Stoga se za GI endoskopske postupke anestezija uglavnom izvodi intravenskim anesteticima i sedativima, dok pacijent samostalno diše. Dakle, ne provodi se intubacija, osim u slučaju potrebe (ako dođe do komplikacija te se dišni put mora hitno osigurati).

Propofol (2,6 – diisopropilfenol), intravenski anestetik, najpopularniji je lijek koji se koristi za ove postupke, pogotovo za bolesnike koji pripadaju klasifikaciji Američkog anesteziološkog društva (ASA) I-II, što znači da su to uglavnom pacijenti dobrog općeg stanja bez težih komorbiditeta (popratnih bolesti). Propofol se inače koristi za uvod i održavanje opće anestezije, sedaciju pri zahvatima u regionalnoj anesteziji, sedaciju bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja, a kako je navedeno gore, naročito je popularan za kratke operacijske i dijagnostičke zahvate zbog povoljnog farmakokinetskog profila. On izaziva vrlo brz nastup anestezije, ali i brzo i ugodno buđenje.

Međutim, važno je spomenuti i da se pacijenti sa značajnim komorbiditetima često podvrgavaju GI endoskopskim procedurama, osobito onim složenijima, pa je kod takvih slučajeva i anestezija rizičnija. Tada se izvodi kombinacijom različitih lijekova, što procjenjuje liječnik anesteziolog, a ovisno o stanju pacijenta.

Kako se pripremiti za endoskopiju?

Prije anestezije za endoskopsku pretragu, kao i prije svake druge anestezije, potrebno je učiniti anesteziološki pregled. Liječnik će na temelju anamneze i kliničkog pregleda procijeniti vašu sposobnost da podnesete anesteziju, provjeriti koju kroničnu terapiju uzimate i što treba uzeti ili isključiti na dan pretrage (ili nekoliko dana prije) da bi se potencijalni rizici sveli na minimum.

U pravilu, ne smijete ništa jesti ni piti najmanje šest sati prije zahvata. Jako je važno slijediti sve upute za pripremu kako biste bili sigurni da će i anestezija i sama endoskopska pretraga proći uspješno i bez komplikacija ili sa što manje njih.

Što se događa tijekom gornje endoskopije?

Prije početka postupka, pacijentu se postavi intravenska kanila za davanje lijekova i tekućina, a ako se radi o EGDS-u u usta se stavlja plastični štitnik kako bi se zaštitili zubi pacijenta, usta i endoskop. Potom se postavi standardni anesteziološki monitoring da se mogu pratiti vitalni parametri tijekom anestezije.

anestezija-vrste anestezije

Što je točno anestezija i koje vrste postoje?

Pripremate li se za operativni zahvat, sigurno želite znati više informacija. Donosimo vam kratki vodič kroz anesteziju i njezine...

SAZNAJTE VIŠE

Najčešće se pretraga izvodi dok pacijent leži na boku. Nakon što je pacijent pod anestezijom, liječnik umeće endoskop te obavlja pretragu. S obzirom na to da govorimo o općoj anesteziji, pacijent tijekom pretrage spava, a nakon završetka pretrage ga se budi i premješta u sobu za buđenje. Ondje boravi još minimalno dva sata prije otpusta iz bolnice. Ako je riječ o bolničkom pacijentu, nakon pretrage ga se uputi natrag na odjel.

Osim totalne intravenske anestezije, ovakve pretrage (naročito jednostavnije i one koje traju  kraće) mogu se obaviti i u svjesnoj sedaciji kada pacijent dobije lijekove za sedaciju te protiv bolova ako je potrebno.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button