Zanimljivosti i savjeti - 3. prosinca 2022.
AUTOR ČLANKA - Marija Škes, mag. educ. reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, ADIVA Plus sadržaj

Savjetovalište za mlade s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom podsjećamo na savjetovalište koje otvara svoja vrata za mlade osobe kojima su potrebni podrška i savjet

mladi s invaliditetom-centar za zdravlje mladih

Osobe s invaliditetom su izrazito vulnerabilna populacija koja zahtijeva primjereni način ostvarivanja kontakta, ali i specifičnu zdravstvenu skrb. Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u rujnu 2021. godine u Gradu Zagrebu živjelo je 105.291 osoba s invaliditetom, što čini 13% ukupnog stanovništva grada. Udio djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom iznosi 13,8% u ukupnom broju osoba s invaliditetom. Školske godine 2020./2021. u redovni osnovnoškolski sustav bilo je uključeno 5.100 učenika s teškoćama u razvoju, u srednje škole preko 2.800, a trenutno 367 studenata s invaliditetom studira na Sveučilištu u Zagrebu.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U vrtlogu pandemije i potresa

U planiranju i provođenju mjera i aktivnosti u okviru Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, posebnu pozornost potrebno je posvetiti djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom koji se suočavaju s nizom zapreka u procesu obrazovanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, zapošljavanja i sličnog. Oni zahtijevaju multidisciplinarni pristup u planiranju i provođenju mjera i aktivnosti u svim područjima djelovanja.

Pandemija COVID-19 i potres u Gradu Zagrebu posebno su teško pogodile osobe s invaliditetom. Pandemija je pritom u gradovima pogoršala postojeće nejednakosti. Osobito treba naglasiti kako su osobe s invaliditetom u većem riziku od zaraze koronavirusom, te imaju više teškoća u pridržavanju mjera opreza, kao i fizičkog distanciranja. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudjelovao je u provedbi mjera za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u sustavu socijalne skrbi za pružatelje socijalnih usluga smještaja za odrasle osobe s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom te pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (smještaj u udomiteljsku obitelj i organizirano stanovanje). Direktnom i konstruktivnom suradnjom pružane su preporuke i savjetovanje zaposlenicima i korisnicima ustanova socijalne skrbi, osobama s invaliditetom te njihovim roditeljima ili skrbnicima.

Ciljevi Savjetovališta

Opći cilj programa Savjetovališta je očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Specifični ciljevi:

 • savjetovanje i edukacija mladih s invaliditetom i njihovih obitelji,
 • integracija mladih s invaliditetom u svakodnevni život s naglaskom na sposobnosti osobe s invaliditetom kako bi ostvarili svoj puni potencijal, kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice,
 • smanjenje stigmatizacije i predrasuda o mladima s invaliditetom,
 • unaprjeđenje kvalitete života mladih s invaliditetom,
 • motivacija i edukacija srednjoškolaca i studenata za usvajanjem novih znanja i kompetencija o suvremenim pristupima invaliditetu, o karakteristikama pojedinih dijagnoza, o modernim tehnologijama, vještinama komunikacije i odgovarajućeg pristupa osobama s invaliditetom te drugim aspektima značajnim za život osoba s invaliditetom, različitim aspektima rada u uvjetima pandemije COVID-19 virusa,
 • primjena usvojenog primjerenog načina i vještina komunikacije u kontaktu s osobama s invaliditetom.

Provedba programa

Program će se provoditi uz individualno savjetovanje i izradu plana podrške te intervencije za pojedine korisnike te sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preporukama.

Savjetovanje uključuje edukacijsko-rehabilitacijske postupke prema pojedincima, obiteljima i skupinama usmjerenih unaprjeđenju i/ili zadržavanju funkcionalnih sposobnosti i razvoju individualnih potencijala, stjecanja akademskih, socijalnih, životnih znanja i vještina, profesionalnog osposobljavanja/rehabilitacije, unaprjeđenja životnog okruženja, mentalnog zdravlja i kvalitete života.

Usluge koje se pružaju u Savjetovalištu

 • savjetovanje i podrška mladima s invaliditetom,
 • savjetovanje i podrška roditeljima mladih s invaliditetom,
 • suradnja s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje s ciljem uspješnijeg rješavanja detektiranih teškoća u koordinaciji sa školom/fakultetom,
 • suradnja s drugim dionicima CZM-a te usmjeravanje prema utvrđenim potrebama,
 • suradnja s civilnim društvom (udrugama, društvima) koji skrbe o osobama s invaliditetom,
 • stručno vođenje i savjetovanje socijalnih ustanova (kontakt s ravnateljima ustanova i/ili koordinatorima za COVID-19 uz određivanje mjera koje trebaju provoditi u specifičnim situacijama s obzirom na to da skrbe o vulnerabilnoj skupini stanovništva. Provedba online je prilagođena situaciji u posljednje dvije godine pandemije COVID-19.
 • organizacija i provedba edukativnih predavanja i radionica za srednjoškolce i studente tijekom kojih se prezentiraju načini ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom, skreće se pozornost na specifičnosti zdravstvene skrbi, te naglašava važnost poštivanja prava za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju.

Važno je „staviti se u cipele“

Podizanjem svijesti javnosti sustavnim edukacijama i pružanjem informacija o pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom, mijenjajući negativne stavove u pozitivne i podržavajuće, doprinosimo općoj toleranciji prema različitosti, strpljenju, humanosti, empatičnosti – u konačnici stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo, u kojem će osobe s invaliditetom biti aktivni i ravnopravni članovi zajednice, uz podršku.

Cerebralna paraliza

Povodom Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom: priprema za život

Cerebralna paraliza je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i držanja koji uzrokuju ograničenja aktivnosti koji prate osobu cijeli život.

SAZNAJTE VIŠE

Važno je „staviti se u cipele“ onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja su posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane. To je proces uzajamnog primanja i davanja koji nas sve zajedno obogaćuje.

U Centru za zdravlje mladih nudi vam se podrška.

Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije (besplatno i bez uputnice, kao i ostale usluge Centra) možete dogovoriti putem mail adrese [email protected] i [email protected] ili na broj 01 6468 333, gdje ujedno možete dobiti i više informacija.

Izvor: Czm.hr

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button