Otorinolaringologija - 14. travnja 2020.
AUTOR ČLANKA - Darko Vidović, bacc. inf., otoakustičar, Bontech d.o.o.

Slušna rehabilitacija: Odaberite najbolje slušno pomagalo za vas

Da bi slušna rehabilitacija bila uspješna, potrebno je odabrati slušno pomagalo koje ćete rado koristiti i koje će vam poboljšati sluh

slušna rehabilitacija - slušno pomagalo može poboljšati sluh

Većini je ljudi slušno pomagalo prava nepoznanica – sve dok je sluh uredan, o tome i ne razmišljamo, pa mnogi često ne znaju ni osnovne informacije. Osobe s oštećenim sluhom rijetko se javljaju liječniku zato što ne čuju. U pravilu izgovaraju nama poznatu rečenicu: „Čujem, ali ne razumijem!“

Posljedica takvog stanja je povlačenje u sebe te izbjegavanje razgovora s bližnjima. Zanemarivanje problema, nažalost, vodi daljnjem propadanju sluha te umanjuje šanse za uspješnu slušnu rehabilitaciju. Stoga je potrebno redovito testirati sluh, pogotovo ako osjetimo simptome gubitka sluha, a rješavanju problema pristupiti bez odgode.

Za provjeru sluha možete se obratiti ORL specijalistu – audiologu. On će ustanoviti stupanj i prirodu oštećenja sluha te preporučiti odgovarajući tretman. Ne treba se toga bojati jer se nerijetko problem riješi već – ispiranjem uha. Ako je pak stanje takvo da se sluh može “popraviti” korištenjem slušnog pomagala, tada treba razmisliti o dugoročnom rješenju.

Upale uha češće su kod djece nego kod odraslih. Zašto?

Kako odabrati slušno pomagalo

Slušnih pomagala ima više vrsta, tipova, izvedbi i varijanti te nije jednostavno odabrati ono koje će biti optimalno za vas. Upravo je taj korak ključan u procesu slušne rehabilitacije. Naime, neodgovarajuće odabrano i/ili konfigurirano pomagalo kod korisnika će izazvati nezadovoljstvo kad je riječ o razumljivosti govora, ugodnosti slušanja ili nošenja, kvalitete zvuka, otežanog postavljanja ili nezadovoljstvo vidljivošću pomagala drugim osobama, što često dovodi do njegova odbacivanja ili neredovitog korištenja. Zato je potrebno odabrati pomagalo koje ćete rado koristiti, koje će vam vratiti samopouzdanje te uz koje ćete se osjećati ugodno i sigurno.

Pomagala se razlikuju po nizu parametara te će imati različit učinak kod korisnika, ovisno o načinu obrade zvuka, vrsti pojačala, izlaznoj snazi, tehnologiji, izvedbi, veličini, obliku, boji i uočljivosti, ali i o primijenjenim akustičkim parametrima.

Slušna rehabilitacija: modeli slušnih pomagala

Slušna pomagala razlikujemo prema više kriterija, a svaki model ima određene prednosti i nedostatke. Način na koji provode zvuk jedan je od kriterija te ih po tome dijelimo na pomagala za zračnu i koštanu vodljivost. Po načinu obrade zvuka dijelimo ih na analogna (linearna) i digitalna (nelinearna).

Danas je najraširenija primjena pomagala za zračnu vodljivost, a njih pak dijelimo na dvije osnovne izvedbe – zaušna i kanalna.

Zaušna slušna pomagala, kao što im ime kaže, postavljaju se iza uha te mogu biti izvedena u tri varijante:

  • klasična varijanta iza uha (BTE – behind the ear, što znači da pomagalo dolazi iza uha) na koji se nastavljaju cjevčica i umetak (u pravilu se izrađuje prema otisku ušne školjke) koji ulazi u uho
  • BTE ili mini BTE varijanta koja koristi tanku cjevčicu i laganu kapicu
  • novija izvedba sa zvučnikom u uhu (RITE, miniRITE – kratice se odnose na nazive modela slušnih aparata)

Kanalna slušna pomagala se u cijelosti postavljaju u uho te ih razlikujemo po tome koliki dio uha „popune“:

  • u uhu (ITE – eng. In The Ear)
  • u ušnom kanalu (ITC – eng. In The Canal)
  • potpuno u kanalu (CIC – eng. Completely In the Canal)
  • nevidljiv u kanalu (IIC – eng. Invisible In the Canal).

Kolika će biti konkretna veličina pomagala za pojedinoga korisnika ponajprije ovisi o anatomiji uha, ali i o stupnju oštećenja sluha. Iako većina laika misli da su baš kanalne izvedbe pomagala najbolje za njih, one odgovaraju samo manjem broju osoba. Kod njih su, naime, sve komponente (baterija, čip, zvučnik, mikrofoni…) smještene u malo kućište pa uho ipak mora imati dovoljno prostora za takav uređaj.

Osim toga, takva se pomagala u uho postavljaju kao mali “čep”, ali, nažalost, i djeluju tako – kao čep! Tako zatvoreno uho mnogima je neugodno iskustvo i ne mogu se na to naviknuti. Dakle, svaka izvedba i varijanta ima svoje prednosti i nedostatke. S obzirom na to da njihove karakteristike najbolje poznaju oni koji pomagala proizvode i isporučuju, preporučujemo da odabir izvedbe prepustite otoakustičaru.

Mizofonija

Mizofonija: Jeste li i vi osjetljivi na zvukove?

Mizofonija je patološka osjetljivost na zvukove, na koju oboljeli ne može utjecati snagom volje

SAZNAJTE VIŠE

Tehnološke mogućnosti

Pri odabiru pomagala u obzir treba uzeti i životne okolnosti, slušne potrebe, mogućnost rukovanja sitnim predmetima te očekivanja kad je riječ o kozmetici i udobnosti korištenja u raznim slušnim situacijama.

Prije petnaestak i više godina izbor slušnog pomagala svodio se na samo nekoliko dostupnih modela, među kojima je najčešće trebalo odabrati hoće li biti BTE za srednju ili težu nagluhost ili eventualno ITE. Danas na tržištu postoji more raznih brendova, modela, dizajna, ali i tehnoloških mogućnosti. Upravo sve to će odrediti zadovoljstvo korisnika.

Moderna slušna pomagala su uglavnom digitalna i ponajviše se razlikuju po načinu na koji “obrađuju” zvuk. U osnovi, sva slušna pomagala pojačavaju zvuk kako bi ga osobe slabijeg sluha mogle čuti. No ne pojačavaju samo korisne zvukove poput govora, nego i sporedne i ometajuće poput šumova, buke i slično. Slušna pomagala su u konačnici tehničke naprave ili uređaji koji imaju određene tehničke karakteristike, kao što to imaju i druge naprave, poput mobitela ili automobila.

Tako najbolji modeli slušnih pomagala visoke tehnološke razine imaju svu silu značajki koje se brinu o “čišćenju” neželjenih zvukova te isticanju govora, niže kategorije pružaju djelomičnu, a osnovni modeli gotovo nikakvu potporu u tom smislu. Izbor tehnološke razine tako se nameće kao jedan od najvažnijih jer će tek optimalno odabrani model omogućiti ugodno slušanje tijekom cijelog dana.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button