Obiteljsko zdravlje - 11. ožujka 2021.
AUTOR ČLANKA - Doc. dr. sc. Sandra Karanović, dr. med., spec. nefrolog, ADIVA Plus sadržaj

Savjeti za kvalitetniji život bubrežnih bolesnika

Na današnji dan obilježava se Svjetski dan bubrega, važnih organa o kojima ovisi zdravlje našeg organizma. Bubrežna bolest, a posebice kada je o dijalizi riječ, značajno narušava kvalitetu života

Svjetski dan bubrega dijaliza

Svjetski dan bubrega ove se godine održava pod sloganom „Živjeti dobro s bubrežnom bolešću“, a njegovom obilježavanju pridružuje se i Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora.

Oprezno s upalama mokraćnih organa kod djece

Dijagnoza bubrežne bolesti, a poglavito potreba za nadomještanjem bubrežne funkcije dijalizom uvelike utječe na kvalitetu života bolesnika, ali i njihovih bližnjih. Ograničava ih u svakodnevnom životu, bilo da je riječ o poslu, putovanjima ili socijalnom kontaktu, a s druge strane, dovodi do brojnih neželjenih pojava poput umora, boli, depresije, kognitivnih poremećaja ili problema sa spavanjem.

Liječenje ne smije biti kazna

Aktualni pristup liječenju bubrežnog bolesnika usmjeren je prvenstveno na bolest, dok se nedovoljno značaja pridaje aktivnom sudjelovanju samog pacijenta u njegovom liječenju te održanju njegove aktivne uloge u društvu. Osobe koje žive s bubrežnom bolešću prije svega žele moći živjeti dobro, zadržati svoju ulogu i socijalno funkcioniranje, održati donekle normalnost i kontrolu nad svojim zdravljem i blagostanjem.

S obzirom na to da se ne osjećaju kao aktivni sudionici u svom liječenju, često ga doživljaju nametnutim, vidom kazne, odnosno nečim što je izvan njihove kontrole. Kako bi bili zadovoljniji, angažiraniji i motivirani za liječenje, što bi u konačnici rezultiralo i poboljšanjem kliničkih ishoda, morali bi uvidjeti da se njihovim simptomima upravlja učinkovito i morali bi sami postati aktivni sudionici u svom liječenju. Također, i oni sami, ali i njihovi bližnji, morali bi nastaviti s aktivnim životom umjesto da se osjećaju konzumirani i sputani liječenjem.

2021. godina definirana je kao godina kvalitetnog življenja s bubrežnom bolešću, a ima za cilj što više osvijestiti i educirati o učinkovitom djelovanju na simptome bubrežne bolesti, ali i osnažiti i potaknuti  bolesnike na aktivno participiranje u svome životu.

Savjeti za bolji život bubrežnih bolesnika

Upravni odbor Svjetskog dana bubrega naglašava važnost uključivanja pojma „aktivne participacije u životu” kao jednog od glavnih fokusa u skrbi bubrežnih bolesnika i kao temelja na kojem će počivati krajnji cilj, a to je kvalitetan i dobar život s bubrežnom bolešću. Također daje dodatne savjete kako bi se unaprijedio život bubrežnih bolesnika:

  • Osobama s bubrežnom bolešću, članovima njihove obitelji ili drugim partnerima u skrbi mora biti omogućeno postizanje zdravstvenih i drugih bitnih životnih ciljeva.
  • Odnos s bubrežnim bolesnikom mora biti partnerski i treba uključiti aktivno sudjelovanje bolesnika u razvoju, implementaciji i evaluaciji intervencija koje će mu u konačnici omogućiti bolji i kvalitetniji život. 
  • Treba primijeniti strategiju “ojačavanja” naših bolesnika, raditi na tome da osoba postane što je moguće više otporna i prilagodljiva na poteškoće i iznađe najbolje rješenje i u najstresnijoj situaciji; povezuje se s osobama s istim poteškoćama; gradi svjesnost i znanje o svojoj bolesti; bolesnicima treba olakšati pristup medicinskoj skrbi te utemeljiti povjerenje i preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i vlastitu dobrobit.
  • Pristup tegobama osobi s bubrežnom bolesti trebao bi biti holistički i uključivati ne samo tradicionalno usporavanje napredovanja bubrežne bolesti ili nadomještanje bubrežne funkcije, već i djelovanje na druge tegobe poput nesanice, anksioznosti, na depresiju, stres ili bol, kako bi se postigla veća kvaliteta života bolesnika, njegove obitelji ili njegovatelja.

Fokus našeg djelovanja u svakodnevnoj praksi i istraživanju svakako moramo preusmjeriti s bolesti na bolesnika, biti u partnerskom odnosu u našim pacijentom, ne bi li zadobili njegovo povjerenje i osvijestili ga da se s bubrežnom bolešću može dobro i kvalitetno živjeti.

bubrezi, bol

Poštujte ih: 8 zlatnih pravila da vaši bubrezi ne otkažu i da budu zdravi

Vrlo jednostavnim metodama možemo rano otkriti i usporiti, ali i zaustaviti napredovanje oštećenja bubrega i spriječiti nastanak završnog stadija...

SAZNAJTE VIŠE

Pridružite se virtualnoj javnoj tribini

Za detaljnije informiranje o ovogodišnjoj međunarodnoj kampanji Svjetskog dana bubrega savjetuje se posjetiti službenu web stranicu putem poveznice: https://www.worldkidneyday.org/, a pojedinosti o akciji Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bit će također uskoro objavljene na službenoj stranici Društva.

Virtualna javna tribina pod naslovom “Živjeti dobro s bubrežnom bolešću” održat će se 11.3.2021. s početkom u 17 sati. Prenosit će se na YouTube kanalu Zdravi bubrezi.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button