Kosti i zglobovi - 16. veljače 2022.
AUTOR ČLANKA - Duje Tomašević, dr. med., spec. obiteljske medicine

 Je li prijelom rebara opasan i kako se liječi?

Velik broj pacijenata s prijelomom rebara ne zahtijeva operativno liječenje. Međutim, liječenje ovisi o težini ozlijede te nekim drugim čimbenicima

prijelom rebara rentgen RTG komplikacije pneumonija

Najčešća traumatska ozljeda prsnog koša (toraksa) je prijelom rebara. S obzirom na to da koštani toraks obuhvaća i na neki način štiti korijen vrata, te organe unutar prsnog koša i abdomena, ozljede koje nastaju uslijed prijeloma rebara mogu biti opsežne. Otprilike 13% (kardiovaskularni i plućni komorbiditeti povećavaju taj postotak) pacijenata s prijelomom rebara zahtijeva mehaničku ventilaciju. Smrtnost uslijed prijeloma rebara je od oko 5% za jedno prelomljeno rebro, pa do 10% za pet slomljenih rebra. Sve veći broj frakturiranih rebara povećava rizik i za pojavu pneumonije.

Kako smanjiti rizik od padova kod starijih osoba?

Prijelomi su najčešće lokalizirani na srednjim rebrima, a najrjeđe su lokalizirani na početna tri rebra. Lokalizacija prijeloma najčešća je na prednjim ili zadnjim rebrima, a prijelomi su uzrokovani djelovanjem izravnih ili neizravnih sila. Postoje dvije vrste prijeloma: poprečni i kosi.

Moguće komplikacije

Kao posljedica prijeloma rebara nastaju komplikacije:

  • Infekcija krvi koja je lokalizirana na mjestu prijeloma, s mogućim nastankom osteomijelitisa (infekcija kostiju) ili apscesa zida prsnoga koša.
  • Slomljeni dijelovi rebara mogu uzrokovati puknuća međurebrenih krvnih žila s posljedičnim krvarenjem unutar prsišta. Također, mogu uzrokovati ozljede unutarnjih organa (pluća, pneumotoraks, hemotoraks, tamponada srca, ozljede jetre, slezene, želuca, vijuga crijeva).
  • Prijelom rebara uzrokuje smanjenje respiratorne plućne funkcije, a u najtežim slučajevima dolazi do pojave atelektaze (dio pluća ostane bez zraka) i sekundarne upale plućnog parenhima.

Simptomi i postavljanje dijagnoze

U kliničkoj slici prevladava bol u predjelu prsišta koja se pojačava pri disanju, kašljanju i kihanju ili kod minimalnog pokreta, i to na ozlijeđenoj strani. Iznimno je bolna osjetljivost mjesta prijeloma na dodir i kod pritiska na prsnu kost.

Dijagnoza prijeloma potvrđuje se rendgenskom snimkom prsišta. Rendgen verificira postojanje prijeloma rebara te omogućuje otkrivanje postojanja krvi (hemotoraks) i limfne tekućine (likvidotoraks) unutar prsišta.

Kako se liječi prijelom rebara?

Velik broj pacijenata s prijelomom rebara ne zahtijeva operativno liječenje, već se prati njihovo stanje i sprječava nastanak komplikacija. Tijek liječenja prijeloma rebara ovisi o vrsti ozljede i prisutnosti oštećenja unutarnjih tkiva i organa. Liječenje može biti konzervativno ili operativno.

  • Ozljede stijenke prsnog koša su uobičajene kod tupe traume, a većina se liječi suportivno. Osnovna je svrha liječenja smanjenje stupnja bolnosti.
  • Bolesnici s manje od tri slomljena rebra su prikladni kandidati za ambulantno liječenje. Međutim, razmatranje ambulantnog liječenja ovisi o svakom slučaju posebno.
Svjetski dan osteoporoze: Osteoporoza je bolest koju ne trebamo ignorirati

Pazi lomljivo: Zdravlje naših kostiju neka nam bude prioritet

Osteoporoza je bolest koju ne smijemo ignorirati, stoga se svake godine, 20. listopada obilježava Svjetski dan osteoporoze

SAZNAJTE VIŠE
  • Bolesnici stariji od 65 godina i oni sa saturacijom kisikom ispod 92% trebaju biti primljeni na bolničko liječenje.
  • Kod prijeloma tri ili više rebara i prijeloma s pomakom, postoji povećan rizik plućnih komplikacija te je potrebno bolničko liječenje.
  • U starijih bolesnika preporučuje se prijem u jedinicu intenzivnog liječenja ako je bilo šest ili više slomljenih rebara.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button