Dječje zdravlje - 20. studenoga 2019.
AUTOR ČLANKA - Redakcija

Međunarodni dan dječjih prava: I mali glas je važan!

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenog, a promiče međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta, kao i još bolju dobrobit djece

Međunarodni dan dječjih prava i dobrobit djece

Svake godine 20. studenog obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava, koji ima za cilj promicati međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta te bolju dobrobit djece.

Današnji datum je važan je je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta. A upravo je na taj datum 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i liječnici, vladini čelnici, civilno društvo, vjerski poglavari, korporativni moćnici i medijski profesionalci, kao i mladi ljudi te djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan dječjih prava postane relevantan za njihova društva, zajednice i nacije, piše UN.

Svatko od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu.

Da bi naša djeca sigurno koračala kroz život, smanjimo im bolove u nogama

Konvencija o pravima djeteta slavi 30. rođendan

Ova je godina također posebna po tome što se obilježava 30. godišnjica Konvencije o pravima djeteta. Ona je usvojena na Glavnoj skupštini UN-a 20. studenog 1989. godine.  Hrvatska ju je prihvatila 1991. godine. Konvencija sadrži standarde koje svaka država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu.

Prava se temelje na četiri opća načela:

  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“
  • Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.
  • Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.
prihvatimo različitost

Anti-stigma program: prihvaćanjem različitosti mijenjamo društvo na bolje

Način na koji se doživljavaju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom često je povezan s njihovom...

SAZNAJTE VIŠE

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava na snazi je od 1. kolovoza 2010. godine u Hrvatskoj. Njome se štite prava djeteta da u postupcima koji se odnose na dijete dobije sve relevantne informacije te da ima pravo na izražavanje svog mišljenja.

Vlada je također 2014. godine usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button