Dječje zdravlje - 5. travnja 2018.
AUTOR ČLANKA - Marija Škes

Anti-stigma program: prihvaćanjem različitosti mijenjamo društvo na bolje

Krajem prošle godine započela je provedba Anti-stigma programa „Prihvaćamo različitost“ Službe za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

prihvatimo različitost

Način na koji se doživljavaju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom često je povezan s njihovom socijalnom izolacijom, poremećajima u komunikaciji, diskriminacijom u školi, na radnome mjestu i drugdje. Stigmatizacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom negativno je obilježavanje, marginaliziranje te izbjegavanje osoba zato što su drugačije.

Svim predrasudama uvijek je zajedničko jedno – teško se mijenjaju. Stavovi prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom nisu urođeni nego naučeni, a među ostalim i stečeni kroz predrasude i neznanje drugih.

Obrazovna politika

Mijenjanje stavova složen je i dugotrajan proces koji se velikim dijelom temelji i na iskustvu. Istraživanja pokazuju da se stavovi djece osnovnoškolske dobi mogu mijenjati, i to u relativno kratkom razdoblju pružanjem pozitivnog izravnog iskustva s djecom s razvojnim teškoćama te neizravnim iskustvom, odnosno informiranjem putem predavanja, raznih medija, knjiga, slikovnica, senzibilizirajućih radionica, vođenih diskusija ili sličnih aktivnosti.

Obrazovna politika u Hrvatskoj promiče odgojno-obrazovno uključivanje (inkluziju) djece i učenika s teškoćama u razvoju, temeljeno na socijalnom modelu, a rezultat je znatno povećanje broja djece i učenika s teškoćama u razvoju u redovitim programima odgojno-obrazovnih ustanova u posljednjih nekoliko desetljeća. Podaci Agencije za odgoj i obrazovanje upućuju na to da djece s teškoćama u razvoju u školama ima oko 3% te za njih Ured državne uprave izdaje rješenje o primjerenim oblicima školovanja.

Prihvatimo različitost

U inkluzivnim skupinama djeca s teškoćama u razvoju imaju iste uvjete kao i ostala. S druge strane, njihovi vršnjaci, odnosno djeca bez razvojnih teškoća, imaju priliku upoznati i naučiti prihvaćati različitosti:

  • razvijaju poštovanje za teškoće i izazove s kojima se suočavaju djeca s razvojnim teškoćama
  • potiče ih se da im pomažu u situacijama u kojima su kompetentniji i sposobniji
  • uči ih se da imaju razumijevanja i tolerancije za ograničenja vršnjaka s teškoćama

Naglasak je na razvoju načina razmišljanja u kojem nema diskriminacije na osnovi tjelesnog ili mentalnog ograničenja. 

Potkraj 2017. godine započela je provedba Anti-stigma programa „Prihvaćamo različitost“ Službe za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Program je usmjeren na uklanjanje stereotipa o oštećenju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kao mogućem uzroku nasilja nad njima te borbu protiv njihova stigmatiziranja i diskriminacije uz poticanje podrške njihovih vršnjaka.

Ciljna skupina ovog programa su učenici osnovnih škola Grada Zagreba te osjetljive i rizične skupine, odnosno djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Pilot-projekt “Biti drugačiji”

Tijekom siječnja i veljače ove godine pokrenut je pilot-projekt – provedba prvog modula programa. Održano je pet senzibilizacijskih edukativnih radionica „Biti drugačiji“ u suradnji sa studentima radne terapije Zdravstvenog veleučilišta. Obuhvaćeni su svi učenici četvrtih razreda Osnovne škole „Luka“ u Sesvetama. Tijekom interaktivnih radionica učenici su upoznati s različitim vrstama teškoća u razvoju i invaliditeta, ali i kako pristupiti, uspostaviti primjerenu komunikaciju i pomoći, koja pomagala koriste djeca s teškoćama u razvoju, koje su mogućnosti prilagodbe u okolini i slično.

Tijekom siječnja i veljače ove godine pokrenut je pilot-projekt – provedba prvog modula programa. Održano je pet senzibilizacijskih edukativnih radionica „Biti drugačiji“, pogledajte našu galeriju

Učenici su podijeljeni u grupe i svi su bili u mogućnosti praktično primijeniti pomagala koja koriste osobe s invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti: invalidska kolica, ortopedska pomagala, bijeli štap, povez za oči, prilagođena pomagala za svakodnevne i senzoričke aktivnosti. Na kraju radionice provedena je evaluacija. Učenici su opisivali kako su se osjećali tijekom korištenja različitih pomagala, što misle kako je djeci i osobama koje imaju potrebu za tuđom pomoći, s kojim se sve preprekama moraju svakodnevno suočavati, na koje sve načine mogu pomoći i kako biti dobar prijatelj.

Djeca s teškoćama u razvoju svakodnevno se suočavaju s dodatnim izazovima zbog svojih poteškoća i mnogih prepreka koje društvo stavlja pred njih. Potrebno im je pružiti priliku da, kao i drugi, ostvare svoje potencijale te vode ispunjen život.

Pružanjem podrške do lakše uključenosti u društvu

Život djece s teškoćama u razvoju promijenit će se ako se promijene stavovi. Upravo zbog toga provedba ove senzibilizacijske edukativne radionice praktičnim primjerom daje nova znanja i potiče pružanje podrške vršnjaka djeci s teškoćama u razvoju kako bi se što bezbolnije i lakše integrirala u svakodnevne aktivnosti u svojoj okolini. U konačnici stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo u kojem će uspješno odrastati djeca s teškoćama u razvoju kao budući aktivni i ravnopravni članovi zajednice uz podršku.

Dijete treba poticati da ostvari svoje potencijale, ali i da se nauči prilagoditi vlastitim ograničenjima. Najveća je potreba djece s teškoćama u razvoju, baš kao i svakog djeteta, da budu prihvaćena i voljena zbog onoga što jesu. Cilj je razvijanje međusobne osjetljivosti za različitost, od koje dobivaju svi obuhvaćeni procesom inkluzije.

Poruka učenika četvrtih razreda nakon održanih radionica „Biti drugačiji“ jest: Prijateljstvo je najvažnije! Nije dovoljno biti prijateljski raspoložen, treba biti pravi prijatelj! 

>> Za više zdravih savjeta kliknite i pretražite Zdravlje od A do Ž <<  

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button