Riječ farmaceuta - 8. studenoga 2021.
AUTOR ČLANKA - Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm., ADIVA Plus sadržaj

HALMED i HFD pozivaju pacijente da prijavljuju nuspojave lijekova i cjepiva

Kampanja je provedena u trenutku kada se u fokusu nalaze cjepiva protiv COVID-19, no istovremeno služi kao podsjetnik na potrebu za prijavljivanjem sumnji na nuspojave svih drugih cjepiva i lijekova

nuspojave lijekova i cjepiva

Od 1. do 7. studenog trajao je tjedan kampanje #MedSafetyWeek, koju svake godine na globalnoj razini organizira Uppsala Monitoring Centre. Ove godine u kampanji su sudjelovala regulatorna tijela i drugi dionici iz 64 države Europske unije i svijeta. Uppsala Monitoring Centre je neovisna i neprofitna organizacija u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koja brine o sigurnosti lijekova te ujedno prikuplja podatke za najveću svjetsku farmakovigilancijsku bazu VigiBase.

Lijekovi i njihova primjena: Pacijenti moraju znati koje su nuspojave lijekova

Farmakovigilancija se bavi otkrivanjem, procjenom, razumijevanjem, prevencijom i postupanjem u slučaju nuspojava lijekova kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova.

Što su nuspojave i kakve mogu biti

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek, a uključuje i one koje nastaju pogrešnom primjenom lijeka, kao kod predoziranja, neodobrene primjene („off-label“), pogrešne primjene, zlouporabe, medikacijskih pogrešaka te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti.

Većina nuspojava poznata je i očekivana, a neočekivane nuspojave češće nastaju kod lijekova koji su noviji, kraće se nalaze na tržištu i zapravo se njihova sigurnost ispituje i potvrđuje time što ih uzima sve veći broj pacijenata.

Nuspojave karakteriziramo prema opsegu od blagih do vrlo teških, koje za posljedicu mogu imati i smrt pacijenta. Karakteriziramo ih i učestalošću u rasponu od vrlo čestih: 1/10, pa do vrlo rijetkih: 1/10.000 pacijenata.

Važno je prijaviti svaku sumnju

U Republici Hrvatskoj je svaki zdravstveni stručnjak koji dolazi u doticaj s lijekom i korisnikom lijeka ili cjepiva i korisnikom cjepiva obvezan o svim sumnjama na nuspojave pisano izvijestiti HALMED, Agenciju za lijekove i medicinske proizvode. Prijava je tajni i stručni dokument u kojem se navodi sumnja na nuspojavu, štetni događaj, medikacijsku pogrešku predoziranje, ovisnost ili zlouporabu lijeka, a predstavlja izuzetno važan podatak kojim se potvrđuju ili mijenjaju podaci o sigurnosti određenog lijeka.

Prijavu sumnje na nuspojavu mogu napraviti i sami pacijenti, ili savjetovanjem sa svojim liječnikom i ljekarnikom ili osobno HALMED-u.

Tjedan svjesnosti o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave u Hrvatskoj provodi HALMED u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD). Ove godine se je kampanja odvijala putem društvenih mreža, a bila je usmjerena na važnost prijavljivanja svake sumnje na nuspojavu cjepiva i drugih lijekova.

Kako ističe Hrvatsko farmaceutsko društvo, ova kampanja provodi se u trenutku kada se u fokusu nalaze cjepiva protiv bolesti COVID-19, no istovremeno služi kao podsjetnik na potrebu za prijavljivanjem sumnji na nuspojave vezanih i uz primjenu svih drugih cjepiva i lijekova.

Cjepiva su najbolji način zaštite pojedinaca od zaraznih bolesti i već su spasila milijune života. Kao i kod svih drugih lijekova, i uz primjenu cjepiva mogu se pojaviti nuspojave. Svaka nova prijava sumnje na nuspojavu pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućuju bolje razumijevanje sigurnosnog profila cjepiva te njihovu primjenu na najsigurniji mogući način.

nuspojave nakon druge doze cjepiva koronavirus covid-19

Nuspojave nakon druge doze cjepiva su jače: otkrivamo koje su najčešće

Nakon druge doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 mogle bi se javiti jače nuspojave. No, one uglavnom prolaze same od...

SAZNAJTE VIŠE

Upute za prijavu sumnji na nuspojavu

Poziv HALMED-a i HFD-a glasi: “Pozivamo zdravstvene radnike i pacijente da prijave svaku sumnju na nuspojavu i tako aktivno pridonesu praćenju i očuvanju sigurnosti primjene cjepiva i drugih lijekova. Pacijenti, odnosno roditelji i skrbnici, o sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva trebaju obavijestiti liječnika, ljekarnika ili drugog zdravstvenog radnika s kojim su došli u doticaj, a svaku sumnju na nuspojavu mogu prijaviti i izravno HALMED-u na neki od sljedećih načina: putem mobilne aplikacije HALMED (App Store, Google Play), putem on-line aplikacije ili slanjem ispunjenog obrasca e-poštom, poštom ili telefaksom (kontakti su navedeni na stranici HALMED-a). Također, sve osobe cijepljene protiv bolesti COVID-19 mogu se, najkasnije šest dana nakon primitka prve ili treće doze cjepiva, uključiti u neintervencijsko ispitivanje pod nazivom „Prospektivno praćenje sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Europi na temelju ishoda koje su prijavile cijepljene osobe“. Ispitivanje se provodi putem upitnika dostupnih putem informacijskog sustava HALMED-a pod nazivom OPeN, u sklopu kojeg je moguće i elektroničko prijavljivanje sumnji na nuspojave.”

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button