ADIVA Plus sadržaj - 10. rujna 2022.
AUTOR ČLANKA - Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ADIVA Plus sadržaj

Što moramo znati o suicidu, suicidalnim ponašanjima i suicidalnim mislima

Povodom Svjetskog dana prevencije samoubojstava pozivamo vas da otvorite oči kako bismo pravovremeno prepoznali one koji su u teškoj situaciji, koji ne uspijevaju pronaći izlaz i sami sebi pomoći. Takvu osobu je potrebno osnažiti i poticati na prihvaćanje stručne liječničke pomoći

svjetski dan prevencije suicida

Najuža definicija suicida glasi da je to namjerno oduzimanje vlastitog života. No, kada se govori o pojmu suicida, potrebno je proširiti definiciju i na suicidalna razmišljanja i suicidalna ponašanja.

Suicidalna razmišljanja se odnose na svaku misao koju osoba ima o završetku vlastitog života (planiranje izvršavanja suicida ili želja da osoba bude mrtva). Suicidalna ponašanja uključuju širok spektar ponašanja, poput pribavljanja većih količina tableta ili nekog drugog pribora za izvršenje suicida.

Stres – (ne)prijatelj naš svagdašnji

Pokušaji suicida koji završe smrtnim ishodom su puno rjeđi u odnosu na prisutnost suicidalnih misli. Kada se osoba osjeti preplavljena problemima ili kad osjeća intenzivnu mentalnu bol, počne razmišljati o suicidu. Vrlo često su to pasivne misli u smislu „voljela bih da se ujutro ne probudim“ ili želja da se nešto fatalno dogodi. Ponekad su takve misli aktivnije i osoba počne intenzivno razmišljati o tome da stvarno okonča svoj život.

I pasivne i aktivne misli o suicidu potrebno je ozbiljno shvatiti jer one sasvim sigurno ukazuju na postojanje jako velikog problema u nečijem životu.

Čimbenici rizika

Obično osoba počini suicid pod utjecajem snažnih emocija ili teških životnih stresnih situacija. Postoji mnogo faktora koji dovode do suicida i suicidalnih misli. Kod većine ljudi koji pokušaju, izvrše ili razmišljaju o suicidu, prisutni su osjećaji beznađa, bespomoćnosti, tuge, krivnje ili srama.

Jedan od najsnažnijih rizičnih faktora je raniji pokušaj suicida. Istraživanja pokazuju kako su suicidalne misli u velikoj mjeri prisutne kod ljudi koji imaju dijagnosticirane mentalne poremećaje, najčešće kod depresivnog ili bipolarnog poremećaja.

Važno je, međutim, naglasiti da svaka osoba koja ima depresivni poremećaj ne razmišlja nužno o suicidu, niti svaka osoba koja počini ili pokuša suicid nužno mora biti depresivna.

Impulzivno ili planirano samoubojstvo

Određene karakteristike ličnosti su također rizični faktori koji osobu mogu dovesti do pokušaja suicida.

Vrlo često se uz suicidalnost vezuje impulzivnost. Impulzivni ljudi imaju poteškoće s odupiranjem trenutnom porivu te imaju slabije razvijene sposobnosti razmišljanja o mogućim posljedicama svog ponašanja. Stoga, kad se kod takvih osoba u stresnim situacijama javi poriv za oduzimanjem vlastitog života, oni mu se teško odupru. Nedostatak sposobnosti da razmisle o drugim rješenjima trenutnih teških životnih situacija, dovodi do impulzivnog čina pokušaja suicida.

Međutim, ne može se reći da je svaki pokušaj suicida posljedica impulzivnosti. Ponekad je to pomno promišljen i osmišljen plan. Promišljeni i planirani pokušaji suicida češće se vežu uz druge karakteristike ličnosti poput perfekcionizma i narcisoidnosti. Osobe koje su po svojoj ličnosti perfekcionisti, prihvaćaju visoko postavljene standarde nametnute od okoline. Svoje aktivnosti i postignuća u svim životnim područjima očekuju izvršiti s izrazitim uspjehom. Kada se dogodi da po usvojenim mjerilima ne uspiju ili podbace u jednom području, doživljeni osjećaj neuspjeha prepisuju i na sve ostale aspekte vlastitog života te se osjećaju potpunim gubitnicima. Pri tome doživljavaju preplavljujući osjećaj srama s kojim se ne mogu nositi, što posljedično može završiti pokušajem suicida.

Narcistična karakteristika ličnosti ukazuje na postojanje ili predstavljanje savršene slike o sebi drugima. Najčešće se radi o lažno grandioznoj slici u pozadini koje najčešće stoje nesigurne i krhke osobe. Kada se takva osoba suoči s bilo kakvim oblikom poraza ili neuspjeha, dolazi do raspadanja grandiozne slike koju ta osoba ima o sebi ili koju je održavala prema drugima. Suočena s narcističnom povredom, osoba može reagirati depresijom, osjećajem srama, poniženja, izolirati se od okoline. Drugi oblik reakcija može biti u smjeru agresije prema drugima ili samome sebi. Narcisoidna osoba se teško nosi i s idejom da drugi ljudi (kroz njihov doživljeni neuspjeh) uočavaju njihovu nesavršenost, što ih također može voditi u pokušaj suicida.

O čemu ovisi hoće li se netko doista pokušati ubiti?

Hoće li osoba pokušati i/ili izvršiti suicid, ovisi o ranije navedenim rizičnim faktorima, ali i o prisutnim protektivnim faktorima u njenom životu. Neki od protektivnih faktora su razvijene vještine rješavanja problema, optimizam, razvijeno samopoštovanje i samopouzdanje, religioznost, socijalna podrška, uključenost ili uključivanje u liječenje.

Od velike pomoći svakako može biti pravovremeno prepoznavanje okoline da je osoba u teškoj situaciji, da ne uspijeva pronaći izlaz i sama sebi pomoći. Takvu osobu je potrebno osnažiti i poticati na prihvaćanje stručne liječničke pomoći.

Znakovi upozorenja:

 • osoba priča o počinjenju suicida,
 • ima značajne poteškoće hranjenja ili spavanja,
 • pokazuje drastične promjene u ponašanju,
 • povlači se iz prijateljskih ili društvenih aktivnosti,
 • gubi interes za školu, posao ili hobije,
 • priprema se za smrt pišući oporuku ili dogovarajući detalje oko sprovoda,
 • poklanja svoje materijalne vrijednosti,
 • raniji pokušaj suicida,
 • upuštanje u ekstremno rizične aktivnosti,
 • nedavno doživljen značajan gubitak,
 • preokupiranost smrću i umiranjem,
 • u potpunosti zapušta vlastiti izgled,
 • pojačano konzumira alkohol ili drogu.

Ako primijetite ovakve ili slične promjene kod bliske osobe, u redu je o tome razgovarati. Razgovor o suicidu neće potaknuti osobu da ga i napravi.

depresija

Osobe koje počine samoubojstvo ne žele završiti život već patnju

Osnovni cilj podizanje je svijesti o potrebi i obvezi provođenja akcija u prevenciji samoubojstava na globalnoj razini. Iskazivanje interesa...

SAZNAJTE VIŠE

Kako razgovarati s bliskom osobom

U redu je reći toj osobi da primjećujete značajne promjene i da ste zabrinuti. Ako vam osoba prizna da se osjeća tužno ili beznadno, važno je pitati razmišlja li možda o samoozljeđivanju ili suicidu.

Pažljivo poslušajte što vam osoba govori, koji su problemi i poteškoće prisutne u njenom životu. Bitno je ne razuvjeravati osobu kako to i nisu toliko teški problemi jer ne možete razumjeti što oni znače toj osobi.

Ono što je najvažnije jest potaknuti tu osobu na traženje stručne pomoći. Stručna osoba će, uz odgovarajuću farmakoterapiju i/ili psihoterapiju, smanjiti prisutnost i spriječiti povratak takvih misli i ideja.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button