ADIVA Plus sadržaj - 4. travnja 2023.
AUTOR ČLANKA - Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ADIVA Plus sadržaj

Što je to terapijsko izuzeće te što sportaši o njemu trebaju znati

Služba za antidoping HZJZ-a može vam pomoći oko utvrđivanja vašeg ranga kao sportaša i oko ispunjavanja zahtjeva za prijavu terapijskog izuzeća

što je to terapijsko izuzeće

Sportaši, kao i svi drugi ljudi, mogu imati bolesti ili medicinska stanja koja zahtijevaju uzimanje određenih lijekova ili podvrgavanje metodama liječenja. Ako su lijek ili metoda koju sportaš treba uzimati/koristiti za liječenje bolesti ili medicinskog stanja uključeni u Popis zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA), terapijsko izuzeće (TUE) može tom sportašu dati odobrenje za uzimanje lijeka ili korištenje metode koji su zabranjeni Popisom.

Prijave za TUE pregledava skupina medicinskih stručnjaka, Povjerenstvo za TUE (TUEC) koje može dati takvo odobrenje.

Druga strana sporta: poremećaji spolnih hormona

Kriteriji za odobravanje terapijskog izuzeća

Sva četiri navedena kriterija moraju biti zadovoljena kako bi se dobilo terapijsko izuzeće:

  • sportaš ima jasno dijagnosticirano medicinsko stanje koje zahtijeva liječenje korištenjem zabranjene tvari ili metode,
  • terapijska primjena navedene tvari vrlo vjerojatno neće dovesti do značajnog povećanja sportske izvedbe osim one koja se očekuje u okviru povratka u normalno stanje zdravlja sportaša,
  • nema opravdane terapijske alternative za korištenje zabranjene tvari ili metode,
  • potreba za primjenom zabranjene tvari ili metode nije posljedica prethodnog uzimanja (bez TUE-a) tvari ili metode koje su bile zabranjene u vrijeme uzimanja.

Za više detalja možete pogledati članak 4.2 Međunarodnog standarda za terapijska izuzeća.

Tko i na koji način može podnijeti prijavu za terapijsko izuzeće?

Najprije provjerite je li lijek ili metoda koju namjeravate koristiti zabranjena prema Popisu zabranjenih sredstava te prema Popisu lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj, a koji sadrže neku od tvari zabranjenu Popisom zabranjenih sredstava.

Kao sportaš imate odgovornost prema Kodeksu WADA-e i Međunarodnom standardu za terapijska izuzeća da obavijestite svog liječnika da ste sportaš koji je podložan dopinškoj kontroli, a liječnik bi trebao provjeriti Popis zabranjenih sredstava kad god vam propisuje lijek, odnosno metodu. Ako je tvar/metoda zabranjena, provjerite sa svojim liječnikom ili liječnicima postoje li alternativni načini liječenja koji nisu zabranjeni. Ako ne, morate podnijeti prijavu za TUE.

Nadalje, provjerite svoju razinu natjecanja kako biste utvrdili kojoj organizaciji i kada trebate podnijeti prijavu za TUE.

Ako ste sportaš nacionalne razine (o čemu se možete informirati kontaktiranjem Službe za antidoping HZJZ-a), morate prije korištenja zabranjenog lijeka ili metode zatražiti terapijsko izuzeće od Službe za antidoping HZJZ-a, čim se ukaže potreba za korištenjem takvih lijekova ili metoda, osim u hitnim slučajevima ili nekim izvanrednim okolnostima.

Za tvari koje su zabranjene samo na natjecanju, trebate podnijeti zahtjev za TUE najmanje 30 dana prije vašeg sljedećeg natjecanja.

Ako ste sportaš rangiran niže od nacionalne razine (o čemu se također možete informirati kontaktiranjem Službe za antidoping HZJZ-a), tada možete prijaviti retroaktivno TUE nakon što ste bili testirani na dopinškoj kontroli od strane Službe za antidoping HZJZ-a ili druge antidopinške organizacije (ADO).

Sportaši međunarodnog ranga i veliki sportski događaji

Terapijsko izuzeće koje odobri Povjerenstvo za TUE Službe za antidoping HZJZ-a valjano je samo na nacionalnoj razini. Ako jeste ili postanete sportaš međunarodnog ranga ili se natječete na velikom sportskom događaju, to terapijsko izuzeće neće biti valjano osim ako ga prizna odgovarajući Međunarodni savez (IF) ili Organizator velikog sportskog natjecanja (MEO).

Vaša je odgovornost provjeriti priznaje li odgovarajući Međunarodni savez (IF) ili Organizator velikog sportskog natjecanja (MEO) TUE odobren od Povjerenstva za TUE Službe za antidoping HZJZ-a, a bez podnošenja zahtjeva za priznanjem.

Mogu li dobiti retroaktivno terapijsko izuzeće?

Zahtjev za odobravanje retroaktivnog terapijskog izuzeća možete poslati Povjerenstvu za TUE Službe za antidoping HZJZ-a samo:

  • ako je hitno liječenje ili liječenje akutnog zdravstvenog stanja bilo neophodno,
  • ako je bilo nedovoljno vremena, prilika ili su druge iznimne okolnosti spriječile podnošenje prijave za terapijsko izuzeće ili procjenu prijave, prije testiranja,
  • ako nije bilo dozvoljeno ili potrebno prijaviti se unaprijed za terapijsko izuzeće prema važećim antidopinškim pravilima,
  • ako je riječ o sportašu niže razine koji je testiran, a nije u nadležnosti međunarodnog saveza ili nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga,
  • ako je bio pozitivan nalaz testiranja nakon korištenja tvari izvan natjecanja koja je bila zabranjena samo na natjecanju (vidi S6 do S9 Popisa zabranjenih sredstava; npr. S9 glukokortikoidi).

Važna napomena

Korištenje zabranjene tvari prije dobivanja terapijskog izuzeća može rezultirati nepovoljnim analitičkim nalazom (AAF) i mogućim kršenjem antidopinškog pravila.

sportaši i doping

Lijekovi koje profesionalni sportaši ne smiju uzimati

Zlouporaba lijekova, odnosno doping, osim što je neetična, sportaša izlaže rizicima od zdravstvenih tegoba, a može biti i opasna...

SAZNAJTE VIŠE

U slučaju da je potrebno predati zahtjev za retroaktivno terapijsko izuzeće nakon postupka prikupljanja uzorka na dopinškoj kontroli, preporučuje se imati spremnu medicinsku dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za odobravanje retroaktivnog terapijskog izuzeća. Ovo se odnosi samo na sportaše rangirane ispod razine nacionalnog ranga prema kriterijima Službe za antidoping HZJZ-a.

Služba za antidoping HZJZ-a može vam pomoći oko utvrđivanja vašeg ranga kao sportaša i oko ispunjavanja zahtjeva za prijavu terapijskog izuzeća te, ako to bude potrebno, u postupku podnošenja zahtjeva Međunarodnom savezu radi priznanja terapijskog izuzeća prethodno odobrenog od Povjerenstvo za TUE Službe za antidoping HZJZ-a. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na [email protected].

Izvor: HZJZ

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button