ADIVA Plus sadržaj - 25. travnja 2023.
AUTOR ČLANKA - Filip Kolenko, dr. med. dent., spec. endodoncije i restaurativne stomatologije, Poliklinika IMED, ADIVA Plus sadržaj

Endodontsko liječenje nije uspjelo? Postoji druga šansa za korijen zuba

U slučaju neuspjeha endodontskog liječenja, indicirana je revizija endodontskog punjenja. Uzroka za neuspjeh ima više, no korijen time ne mora biti izgubljen, a liječenje se može ponoviti

korekcija endodontskog liječenja

Cilj endodontskog liječenja zuba jest osigurati nepropusno brtvljenje prethodno obrađenih korijenskih kanala te time spriječiti nastanak granuloma (periapikalnog procesa) ili omogućiti njegovo cijeljenje ako već postoji.

Periapikalni proces, među pacijentima poznatiji kao granulom, je kronična promjena u tkivima oko korijena zuba koja najčešće nastaje kao posljedica patoloških promjena u zubnoj pulpi.

Mitovi o oralnom zdravlju: održavajte zdravlje zubi na odgovarajući način!

Zašto endodontsko liječenje nije bilo uspješno?

Brojni su čimbenici koji mogu pridonijeti neuspjehu endodontskog liječenja:

 • anatomske varijacije endodontskog prostora koje mogu značajno otežavati liječenje,
 • nepronađeni korijenski kanali,
 • infekcije,
 • neadekvatna kemo-mehanička obrada korijenskih kanala,
 • prepunjeni i nedovoljno napunjeni kanali,
 • perforacije korijena,
 • slomljeni instrumenti,
 • vertikalne frakture korijena,
 • sistemske bolesti i drugo.

Mikroorganizmi koji koloniziraju korijenske kanale igraju ključnu ulogu u nastanku periapikalnog procesa i uzrok su neuspjeha u više od 80% slučajeva. Tijekom vremena dolazi do porasta broja mikroorganizama unutar kanala s oslobađanjem bakterijskih toksina i posrednika upale u područje oko vrška zuba. Pokreće se upalna reakcija u tkivu oko korijena što dovodi do gubitka okolne kosti.

Revizija endodontskog punjenja

U slučaju neuspjeha endodontskog liječenja, indicirana je revizija endodontskog punjenja. Revizija endodontskog liječenja podrazumijeva tri koraka:

 • uklanjanje materijala za punjenje iz korijenskih kanala korištenih u primarnom endodontskom liječenju,
 • dezinfekciju te
 • ponovno punjenje kanala.

Temeljita obrada i ispiranje korijenskih kanala

Mehanička obrada korijenskih kanala jedan je od najvažnijih koraka prilikom revizije endodontskog liječenja, a može se provoditi ručno ili strojno. Cilj mehaničke obrade jest ukloniti inficirano zubno tkivo, oblikovati i proširiti kanale kako bi se mogli odgovarajuće napuniti.

Ispiranje korijenskih kanala kemijskim sredstvima važan je dio postupka revizije te podrazumijeva upotrebu različitih kemijskih sredstava za dezinfekciju korijenskih kanala. Velik dio korijenskih kanala ostaje neodgovarajuće očišćen zbog svojih anatomskih osobitosti i nemoguće ih je učinkovito očistiti isključivo mehaničkom obradom. Zaostale bakterije kompromitiraju ishod liječenja i doprinose nastajanju perzistentne endodontske infekcije.

Hoće li liječenje biti uspješno?

Uspjeh endodontskog liječenja može se procijeniti klinički prema prisutnim ili odsutnim simptomima i znakovima te radiološki. Određeni znakovi, primjerice oteklina, to jest simptomi poput spontanih bolova, tupe boli i osjetljivosti pri žvakanju, govore u prilog neuspjeha endodontskog liječenja.

postendodontska opskrba zuba

Spašavanje jako oštećenog zuba – nakon liječenja je važno „izgraditi“ zub

Uspješno liječenje zuba početak je druge i vrlo važne faze u kojoj se restaurira oštećen zub. Taj postupak je...

SAZNAJTE VIŠE

Kvaliteta liječenja korijenskoga kanala uglavnom se temelji na radiografskoj procjeni. Procjena punjenja korijenskih kanala trebala bi se provjeriti pomoću kontrolne rendgenske snimke na kojoj bi korijenski kanali trebali biti napunjeni unutar 2 mm od vrška zuba.

Nakon šest mjeseci od liječenja ponovno treba napraviti kontrolnu rendgensku snimku da bi se ustanovilo cijeli li periapikalni proces.

Endodontski liječeni zubi trebaju se pratiti tijekom četiri do pet godina kako bi se liječenje proglasilo uspješnim.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button