Lijekovi i terapije - 5. srpnja 2020.
AUTOR ČLANKA - Redakcija

Novi lijekovi i nova suvremena pomagala na listama HZZO-a

Stavljanjem novih lijekova te novih suvremenih pomagala na listu proširuje se spektar lijekova i pomagala koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja

HZZO je uskladio cijene lijekova uvrštenih na liste lijekova koje su izračunate u postupku godišnjeg izračuna cijena. Snižene su cijene za ukupno 454 originalnih pakiranja lijekova, pri čemu su snižene cijene za 315 pakiranja lijekova na osnovnoj listi lijekova.

Oprezno sa samoliječenjem: sve što trebamo znati o lijekovima protiv bolova

Usklađivanjem cijena s dopunske liste lijekova snižene su tzv. doplate kod ukupno131 pakiranja lijekova. Za osigurane osobe HZZO-a to predstavlja smanjenje sudjelovanja u cijeni lijekova. S dopunske liste lijekova je premješteno na osnovnu listu lijekova 8 pakiranja lijekova (čime je nestala doplata za osigurane osobe).

Koji lijekovi su stavljeni na listu

U redovnoj proceduri su na listu lijekova stavljena 2 nova lijeka: lijek (doravirin+lamivudin+tenofovir dizoproksil), za liječenje HIV infekcija i lijek upadacitinib, za liječenje reumatoidnog artritisa. Za lijek riluzol je izmijenjen režim propisivanja. Odnosno lijek je prešao u receptni status te će bolesnicima s amiotrofičnom lateralnom sklerozom biti olakšana dostupnost ovim lijekom. Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova. Stavljanjem novih lijekova te novih generičkih i kliničkih paralela na listu proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

stake hodanje na stakama ozljede noge oporavak fizioterapeut

Hodanje na štakama također se mora izvježbati: savjeti za lakše korake

Za potpun i pravilan oporavak nakon ozljede noge, vrlo je važno pravilno koristiti štake te uključiti sve dijelove tijela...

SAZNAJTE VIŠE

Veća mogućnost i dostupnost pomagala osiguranim osobama

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala, omogućuje se stavljanje suvremenih pomagala koja koriste moderne tehnologije, na liste pomagala HZZO-a te se ujedno osigurava veća mogućnost izbora i dostupnost pomagala osiguranim osobama.

Izvor: HZZO

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button