dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
Poliklinka za dječje bolesti Helena
KONTAKT: 01/2310-067

Dr. med. Iva Palčić, spec.pedijatar diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pedijatriju je specijalizirala u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je i radila 15 godina. U istoj ustanovi završila je i subspecijalizaciju iz pedijatrijske nefrologije u sklopu koje se usavršavala i na odjelu za pedijatrijsku nefrologiju i urologiju u Cincinnati Children’s Hospital u SAD-u.
Timu Poliklinike Helena gdje i danas radi pridružila se 2013. godine. U pedijatrijskoj nefrologiji najviše se bavi anomalijama mokraćnog sustava, poremećajima mokrenja kao i glomerulskim bolestima. Od dolaska u Polikliniku Helena posebno područje interesa joj je primarna pedijatrija čiji je i voditelj. Bavi se svim preventivnim djelatnostima (sistematski pregledi dojenčadi i djece, cijepljenja i UZV kukova). Za UZV kukova dojenčadi se educirala kod profesora Reinharda Grafa, utemeljitelja metode ultrazvučne klasifikacije prirođene displazije kuka. Također, voditelj je Dnevne bolnice koja pruža mogućnost brze dijagnostike i terapije (parenteralna rehidracija, intravenska i intramuskularna terapija, inhalacija, drenaža i aspiracija) akutno bolesnog djeteta s ciljem nerazdvajanja od roditelja. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za pedijatrijsku nefrologiju. Čest je predavač na brojnim stručnim, znanstvenim skupovima i tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članci autora:

image
Dječje zdravlje

Fimoza: Koji su simptomi i kako se liječi ova muška briga

image
Dječje zdravlje

Što svaka mama treba znati o intimnoj njezi djevojčica

image
Otorinolaringologija

Simptomi prehlade kod djece: Što učiniti kad se mali nosići začepe?

image
Dječje zdravlje

Razbijen mit, pomoć postoji: noćno mokrenje nije posljedica psihičkih tegoba

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
dr. med.

Anja Mandarić

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
ljekarnica
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću