dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
KBC Sestre milosrdnice

Dr. sc. med. Ana Penezić je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine, tijekom kojeg je dobila Dekanovu nagradu za najbolji studentski rad. Nakon toga, 2 godine je radila kao znanstveni novak Medicinskog fakulteta na projektu prof. Brune Baršića, koji joj je bio i mentor na doktorskom radu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije započela je na Klinici za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice 2011. godine. Završila je poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo te postala doktor znanosti medicine 2016. godine. Također je završila poslijediplomski studij otorinolaringologije i položila specijalistički ispit 2016. godine. Subspecijalistički ispit iz fonijatrije položila je 2020. godine. Članica je Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju, Hrvatskog društva za rinologiju te Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata pri Hrvatskom Liječničkom Zboru te Europskog fonijatrijskog društva.

Članci autora:

image
Otorinolaringologija

Gljivične upale uha: uzroci, simptomi i liječenje

image
Otorinolaringologija

Sinusna glavobolja: tipovi sinusitisa koji uzrokuju glavobolju i njihovo liječenje

image
Otorinolaringologija

Uklanjanje grkljana i oporavak nakon operacije

image
Otorinolaringologija

Bolesti žlijezda slinovnica: uzroci, simptomi i liječenje

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. med.

Anja Mandarić

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
ljekarnica
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću