Dijabetes - 4. listopada 2017.
AUTOR ČLANKA - Saša Magaš

U potrazi za istinom – može li cimet pomoći u liječenju šećerne bolesti?

Procjenjuje se da danas oko 150 milijuna ljudi na svijetu boluje od šećerne bolesti, a da će broj oboljelih do 2030. godine narasti na 370 milijuna. Može li pomoći cimet?

Cimet pomaže kod dijabetesa

Činjenica je da je vrlo malo bolesnika sa šećernom bolešću uspjelo zauzdati svoju bolest, te se u posljednjih nekoliko godina u literaturi provlači intrigantna pomisao da bi uzimanje dodataka prehrani kao što je cimet moglo pomoći kontrolirati bolest

Što je šećerna bolest?

Šećerna bolest ili diabetes mellitus je najčešća endokrinološka bolest u svijetu. To je istodobno i metabolička bolest višestruke etiologije, obilježena kroničnom hiperglikemijom i poremećajem mijene ugljikohidrata masti i bjelančevina što se javlja kao posljedica poremećaja lučenja i/ili djelovanja inzulina. Procjenjuje se da danas oko 150 milijuna ljudi na svijetu boluje od šećerne bolesti, a da će broj oboljelih do 2030. godine narasti na 370 milijuna. Najveći postotak oboljelih, njih preko 90%, dijabetičari su tzv. tipa 2 (inzulin neovisni dijabetes), a svega oko 8% čine dijabetičari tzv. tipa 1 (inzulin ovisni dijabetes).

Pregledni članci u medicinskim bazama podataka ne dvoje o tome da je davno zamijećeno da bi cimet mogao imati i određene farmakološke i biološke, kao i antioksidacijske efekte

Liječenje dijabetesa

Iako postoji nekoliko vrsta šećerne bolesti, postulati liječenja su za oba najčešća tipa isti:

  • pravilna prehrana
  • tjelovježba
  • samokontrola
  • tablete 
  • inzulin

Činjenica je da je vrlo malo bolesnika sa šećernom bolešću uspjelo zauzdati svoju bolest, te se u posljednjih nekoliko godina u literaturi provlači intrigantna pomisao da bi uzimanje dodataka prehrani kao što je cimet moglo pomoći kontrolirati bolest.

Što je zapravo cimet?

Postoje dvije vrste cimeta koje se koriste u prehrambenoj industriji i u tradicionalnoj medicini:

  • Pravi cimet (Cinnamonum verum zeylanicum) dolazi sa Šri Lanke. Sušeni dio unutrašnje kore ovog zimzelenog drveta koristi se kao začin. Ova vrsta cimeta ima nježniju i pikantnu slatkastu aromu. Štapići i prah su svijetle žuto-smeđe boje. Osim u gastronomske svrhe, koristi se i u prirodnoj medicini zbog antimikrobnih svojstava, ali i kao repelent protiv insekata. Ta svojstva omogućuju i dugotrajno skladištenje cimeta.
  • Indonezijski cimet (Cinnamonum cassia) rašireniji je u prehrambenoj industriji jer se lakše uzgaja i otporniji je. Koristi se cijela kora. Sadrži kumarinske tvari, pa konzumiranje ovog začina u većim količinama može dovesti do poremećaja zgrušavanja krvi. Maksimalna dopuštena doza je 2 mg po kilogramu tjelesne težine.

Tajna je u cimetaldehidu

Čini se da je cimetaldehid aktivna tvar s potencijalnim antidijabetičkim učinkom. Jesu li pripisivani učinci cimeta u kontroli šećerne bolesti posljedica hipoglikemijskog učinka cimetaldehida ili drugih polifenola koji istodobno pokazuju i antioksidativne učinke ili je jednostavno riječ o usporavanju pražnjenja želuca, što posljedično usporava porast glikemije, nije potpuno jasno. 

Mit ili istina: Postoji li učinak cimeta na kontrolu dijabetesa?

Pregledni članci u medicinskim bazama podataka ne dvoje o tome da je davno zamijećeno da bi cimet mogao imati i određene farmakološke i biološke, kao i antioksidacijske efekte. Dvije od tri studije koje su proučavale učinak na dijabetes tipa 2 pružaju jasne dokaze da Cinnamon cassia (indonezijski cimet) snižava glikemiju natašte između 10 i 29%. Cassia cinnamon ipak nema efekta na sniženje glikoliziranog hemoglobina (Hba1c, parametra reguliranosti šećerne bolesti). Jednaki prijepor postoji i u procjeni učinka Cassia cinnamona na lipidogram (razinu masnoća u krvi).

Kako je tip 1 dijabetesa ipak teži oblik bolesti jer je pacijent ovisan o inzulinu, odnosno bez dodavanja inzulina sigurno nastupa smrt, pitanje uporabe cimeta kao dodatka prehrani u ovih pacijenata postaje vrlo ozbiljno. Dodavanje cimeta u prehranu oboljelima od dijabetesa tipa 1 ni na koji način ne poboljšava kontrolu bolesti.

>>Bavite li se barem rekreativno sportom, sigurno ste čuli za dodatke prehrani koji bi vam mogli pomoći u bildanju ili pak u boljoj izvedbi i izdržljivosti.<<

Dodavanje visokih doza cimeta prehrani životinja, kojima je u eksperimentalne svrhe izazvan dijabetes tipa 2, poboljšava kontrolu bolesti. No, s druge strane američka studija iz 2007., koja je provedena na dijabetičarima tipa 2 koji su uzimali 1 gram cimeta kroz tri mjeseca, zaključuje da takav dodatak prehrani dijabetičara ne uzrokuje značajne promjene u uspješnosti kontrole bolesti i da nema promjene u razini masnoća u krvi. Kratkotrajno uzimanje 5 grama cimeta 12 sati prije ili za vrijeme standardnog OGTT testa (pretraga za dijagnozu šećerne bolesti kojom se mjeri razina šećera na tašte te 2 sata nakon uzimanja 75 grama glukoze) pokazuje učinak na razinu šećera, pa se čini da ekstrakt cimeta ipak ima učinka na smanjenje koncentracije glukoze u plazmi natašte.

Nema jasnog dokaza

Usprkos opsežnim i mnogobrojnim studijama u posljednjih 5 godina, koje su posljedica intrigantne spoznaje da bi uzimanje cimeta moglo poboljšati kontrolu šećerne bolesti, nema jasnog dokaza da je to doista i slučaj. I sami autori studija koje su zabilježile određeni napredak u razini glukoze i masnoća u plazmi kod pacijenata koji su uzimali cimet, ne usuđuju se predložiti takav dodatak prehrani kao standard liječenja ove teške bolesti, već se samo predlaže daljnje proučavanje ovog problema. Čini se da će ranije navedeni postulati liječenja šećerne bolesti i dalje ostati zlatni standard.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button