VJERNI ZDRAVLJU - 25. listopada 2023.

Anja Mandarić

Dr. med. Anja Mandarić završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, tijekom kojeg je dobila Dekanovu nagradu za izvrsnost. 2019. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu, tijekom koje pohađa poslijediplomski specijalistički studij “Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima i stručnim skupovima prikazujući svoj rad, te se kontinuirano educira na tečajevima I. kategorije. Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te pridruženi član Europskog anesteziološkog društva.