urogenitalnom atrofijom je pogođeno više od 50% žena u postmenopauzi
Riječ farmaceuta

Urogenitalna atrofija: Zanemareno stanje o kojem treba govoriti