sepsa, trovanje krvi
Riječ farmaceuta

Sepsa: Što je uzrokuje, koji su simptomi i tko joj je podložan