Trihineloza je parazitska bolest, a najbolja zaštita je dobro kuhanje ili pečenje mesa
Zdrava prehrana

Najbolja zaštita od trihineloze: dobro kuhanje ili pečenje mesa