Rizik toplinskog udara treba shvatiti ozbiljno
Zanimljivosti i savjeti

Sunce nije potrebno za toplinski udar