đaci, djeca, školske torbe
Dječje zdravlje

Težina školskih torbi utječe na leđa, ali i na koncentraciju i lošiji uspjeh