Psiholoska priprema pacijenata prije operacije
Zanimljivosti i savjeti

Zašto je važna psihološka priprema pacijenta za operativni zahvat