Staračka nagluhost: Savjeti za lakšu komunikaciju pri oštećenju sluha
Treća dob

Možemo li spriječiti staračku nagluhost? Donosimo savjete za lakšu komunikaciju