Kvasac - prirodni izvor vitamina B
Zdrava prehrana

Kvasac – jedan od najvažnijih prirodnih izvora vitamina B