osnovni lijekovi
Riječ farmaceuta

Osnovni lijekovi koje svaka zemlja treba imati na svojoj listi