limfa, limfni čvorovi
Otorinolaringologija

Sjetite je se kad su povećani limfni čvorovi, a što u stvari znate o limfi?