inhalator
Dišni sustav

Inhalacijska terapija: Treba znati udahnuti lijek