Obrambeni mehanizam
Psiha i emocije

Koju vrstu obrambenih mehanizama koristite i jesu li oni doista dobri za vas?