FOMO, strah, strah od propuštanja
Psiha i emocije

FOMO: strah od propuštanja u popularnoj kulturi dobio je svoju kraticu