Fizikalna terapija i Nintendo Wii
Lijekovi i terapije

Nintendo Wii u fizikalnoj terapiji: Zabavom do oporavka